floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Blackstonia perfoliata
 
Kemer / Antalya - Nisan 2023 © Serdar Ölez
Blackstonia perfoliataBlackstonia perfoliataBlackstonia perfoliataBlackstonia perfoliataBlackstonia perfoliata
Gözlem bildir
Deli şıra
Gentianaceae / Blackstonia / Blackstonia perfoliata
Delişıra (Blackstonia perfoliata) Gentiyangiller (Gentianaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 900 m yükseklikler arasında; orman içlerindeki nemli alanlar, yol kenarları, çayırlıklar, toprak yığınları, kumluklar ve dere kenarlarında gözlenebilirler. 


Bilimsel olarak Blackstonia perfoliata (L.) Huds. şeklinde tanımlanır. Blackstonia cins adı John Blackstone (1712-1753)`a ithafen adlandırılmıştır; Blackstone bir İngiliz botanikçi ve eczacıdır. Perfoliata Latincede `içinden (geçen)´ anlamına gelen per- öneki ve `yaprak anlamına gelen folia kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; gövdenin dip kısımları kaynaşık olan yapraktan geçiyormuş gibi görünmesine atıfta bulunur. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Huds. kısaltması bilim insanı William Hudson (1730-1793) için kullanılmıştır.


Gözlemler
Kemer / Antalya
Nisan 2023 ©Serdar Ölez
Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan B. perfoliata taksonları: Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata, Blackstonia perfoliata subsp. serotina
Türkiye´de doğal yayılan Blackstonia türleri: B.perfoliata
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)