floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Ipomoea purpurea
 
Merkez / Nallıhan / Ankara - Eylül 2022 © Serdar Ölez
Ipomoea purpureaIpomoea purpureaIpomoea purpureaIpomoea purpureaIpomoea purpureaIpomoea purpurea
Gözlem bildir
Kahkaha çiçeği
Convolvulaceae / Ipomoea / Ipomoea purpurea
Kahkaha çiçeği (Ipomoea purpurea) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan bir türdür. Bu tür egzotik bir tür olabilir; bir kültür türü olabilir; veya henüz doğal tür kayıtlarımıza ekleyemediğimiz bir tür olabilir. 0-2800 m yüksekliklerde; yol kenarları ve tarla sınırlarında gelişim gösterirler.

Türkiye genelinde Kahkaha çiçeği olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde sabah sefası olarak bilinir. Ipomoea cins adı Yunancada `solucan ` anlamına gelen ips kelimesi ile `gibi` anlamına gelen homorios son ekinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin kırvrım kıvrım ve yoğun dallarına işaret ettiği sanılmaktadır. Purpurea Latincede `mor` anlamına gelen purpuro kelimesi ile `renkli` anlamına gelen -ea son ekininin birleşiminden türetilmiştir.
Morfoloji
Tek veya çok yıllık, tırmanıcı veya yayılıcı, otsu bir türdür. Gövdeler 2-3 m´ye kadar uzun; bükümlü; kısa havlı ve uzun bükük tüylüdür. Yapraklar dairesel, yumurtamsı veya genişçe yumurtamsı, 4-18 x 3.5-16.5 cm, ± strigoz, taban kalpsi, tam kenarlı veya ± 3 loblu, keskin veya sivri uçlu; yaprak sapı 2-12 cm uzunluktadır. Çiçek kurulu 1-5 çiçekli; çiçek kümesi sapı 4-12 cm; brakte şeritsi, 6-7 mm, yayılı tüylü; çiçek sapı geriye doğru kıvrımlı, 1.2-1.5 cm; çanak yapraklar 1.1-1.6 cm, yayılı tüylü, sivri uçlu; taç huni biçimli, 4-6 cm, kırmızımsı eflatun veya mavi-eflatun, merkeze doğru beyaz ; ercik gömülü, düzensiz; sapçıklar dipte havlı; pistil gömülü; ovaryum tüysüz, 3 bölümlü; tepecik 3 lobludur. Meyve kapsül, küremsi, 9-10 mm çapta; tohumlar siyah veya saman sarısı, yumurta biçimli - üç köşeli, tüysüz veya tohum göbeği seyrek cılız tüylüdür.


Gözlemler
Merkez / Nallıhan / Ankara
Eylül 2022 ©Serdar Ölez
Kemer / Antalya
Ağustos 2022 ©Serdar Ölez
Budak / Çamaş / Ordu
Ekim 2021 ©Yılmaz Kilim
Çıralı / Kemer / Antalya
Ağustos 2020 ©Serdar Ölez
Karaburun / İzmir
Temmuz 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Ipomoea türleri: I.imperati, I.sagittata
Gözlem bildirilen diğer Ipomoea türleri: I.batatas
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)