floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Ceratocephala falcata
 
Ulubey / Uşak - Mart 2023 © Serdar Ölez
Ceratocephala falcataCeratocephala falcataCeratocephala falcataCeratocephala falcataCeratocephala falcataCeratocephala falcata
Gözlem bildir
Yelotu
Ranunculaceae / Ceratocephala / Ceratocephala falcata
Yelotu (Ceratocephala falcata) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Ceratocephala falcata (L.) Pers. şeklinde tanımlanır. Falcata `oraksı´ anlamına gelen Latince falcatus kelimesinden türetilmiştir; falcatus `orak´ anlamına gelen, falx kökünden türemiştir. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Pers. kısaltması bilim insanı Christiaan Hendrik Persoon (1761-1836) için kullanılmıştır.


Gözlemler
Ulubey / Uşak
Mart 2023 ©Serdar Ölez
Boğazkale / Çorum
Mart 2021 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Ceratocephala türleri: C.falcata, C.testiculata
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)