floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Polypogon monspeliensis
 
Gölmarmara / Manisa - Haziran 2021 © Serdar Ölez
Polypogon monspeliensisPolypogon monspeliensisPolypogon monspeliensisPolypogon monspeliensis
Gözlem bildir
Hıtır
Poaceae / Polypogon / Polypogon monspeliensis
mapmapmapmapmapmapmapmap
Hıtır (Polypogon monspeliensis) Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Ergene, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1200 m yükseklikler arasında; nemli alanlar, sulanan veya döküntü topraklarda, kalkerli dağ yamaçlarında gözlenebilirler.


Bilimsel olarak Polypogon monspeliensis (L.) Desf. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Desf. kısaltması bilim insanı René Louiche Desfontaines (1750-1833) için kullanılmıştır.

Morfoloji


6-65 cm boylanabilen, tekil veya gevşek kümeler halinde gelişen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde pürüzsüz ve tüysüzdür, dik veya eklemlerinden dar açılı olarak yükselir, 3-5 eklemlidir. Yaprak kını (sapı saran kısım) tüysüzdür, en üst kısımdakiler bazen şişiktir; dilcik 2.5-10 mm uzunluktadır; yaprak ayası 0.5-15 cm x 1-7 mm boyutlarda, şeritsi formda ve sivri uçludur, her iki yüzde yüzeyler az pürüzlüdür. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu 1-10 x 0.5-3 cm boyutlarda birleşik salkımdır, silindirik veya dikdörtgenimsidir, bazen lobludur, yeşilimsi renktedir. Başak 2-2.7 mm boyutlardadır; tane zarfının uç kısmı çentikli, kenarları kirpiklidir, sırt kısmında özellikle in alt yarısında birkaç oldukça gürbüz tüy bulunur; kılçık uç kısımdaki çentikten çıkar ve ~ 4-7 mm uzunluktadır; başakçık bürgüsü (dış) 1-1.1 mm, tüysüzdür, uç kısmı küçük dişli ve ~ 1-1.5 mm uzunlukta terminal kılçıklıdır; ercikler 0.4 mm boydadır. Dane 0.8-0.9 mm boyutlardadır.


listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Polypogon monspeliensisGölmarmara / Manisa
Haziran 2021 ©Serdar Ölez

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Polypogon türleri: P.maritimus, P.monspeliensis, P.viridis
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)