floranatolica
floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Değirmenkaya Kalıntı Ormanı
Kalecik / Ankara / Türkiye
Kolay
Zor
Başlangıç
1350 m
En yüksek
1436 m
Bitiş
1100 m

Toplam yol
7469 m
Tırmanma
154 m
Alçalma
401 m

Tahmini Süre
3 Saat
1436 m
1350 m
1100 m

Bu bölgede gözleyebileceğiniz bazı türler
Tüylü Akçaağaç (Acer hyrcanum subsp. hyrcanum), Tatar Akçaağacı (Acer tataricum), Oymadare (Achillea gypsicola), Karamuk (Berberis crataegina), Dardağan (Celtis tournefortii), Türk Fındığı (Corylus colurna), Topuz dikeni (Echinops sp.), Kırsenet (Eryngium campestre), Küre Çiçeği (Globularia trichosantha), Yaban Yasemini (Jasminum fruticans), Boylu Ardıç (Juniperus excelsa), Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Dokuzdon (Lonicera etrusca var. etrusca), Karaçalı (Paliurus spina-christi), Güvey feneri (Physalis pubescens), Yunus Eriği (Prunus divaricata), İspir Meşesi (Quercus macranthera), Tüylü Meşe (Quercus pubescens), Kuşburnu (Rosa canina), Kadıngöbeği (Rosa hemisphaerica), Büküzümü (Rubus caesius), Keçi Söğüdü (Salix caprea), Akçaağaç Yapraklı Üvez (Sorbus torminalis), Beyaz yapraklı üvez (Sorbus umbellata), Ökseotu (Viscum album)