florꜳnatolica | Flora Anatolica, Türkiye Bitki Atlası
floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Sarıçalı Dağı
Nallıhan / Ankara / Türkiye
Kolay
Zor
Başlangıç
1216 m
En yüksek
1732 m
Bitiş
844 m

Toplam yol
15455 m
Tırmanma
555 m
Alçalma
919 m

Tahmini Süre
6-8 Saat
1732 m
1216 m
844 m

Önce sert ve yorucu bir çıkış. Ardından geniş bir platodan uçsuz bucaksız vadilerin, tepelerin, ufkun seyri, anıtsal özelliklerde karaçamlar, meşeler, ardıçlar… Yıldırım yaralısı, yangın gazisi onlarca yaşlı-genç ağaç. Yüzlerce otsu-odunsu bitki türü, ayıların-geyiklerin kendi bahçeleri… Ve Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneğinin başvurularına rağmen hak ettiği koruma statüsüne kavuşamamış özel bir ekosistem; saygı duyulası kutsal bir alan. Nallıhan / Ankara / Türkiye

Bu bölgede gözleyebileceğiniz bazı türler
Pişik Keveni (Acantholimon acerosum), Kıllı Ayıpençesi (Acanthus hirsutus), Şahcivanperçemi (Achillea ketenoglui), Sakal Otu (Aegilops triuncialis subsp. triuncialis), Taşçantası (Aethionema armenum), Yörük taşçantası (Aethionema dumanii), Türk Taş Gülü (Aethionema turcica), Mayasıl Otu (Ajuga chamaepitys), Aguldikeni (Alhagi maurorum), Asikuduzotu (Alyssum dasycarpum), Çıplakkuduzotu (Alyssum linifolium), Çivitağacı (Amorpha fruticosa), Öldürgen (Anabasis aphylla), Tavukkursağı (Androsace maxima), Keçi Geveni (Astragalus angustifolius), Şişik Geven (Astragalus anthylloides), Beypazarı Geveni (Astragalus beypazaricus), Tüylügeven (Astragalus hirsutus), Ankarageveni (Astragalus listoniae), Aydın Geveni (Astragalus mesogitanus), Kediçomağı (Astragalus schizopterus), Leylakgeveni (Astragalus syringus), Gürsöğütgeveni (Astragalus yildirimlii), Tavşan Ekmeği (Asyneuma limoniifolium), Püsküllü Brom (Bromus tectorum), Üçkernekotu (Bungea trifida), Solukşeytanayağı (Bupleurum rotundifolium), Zarifçıngırak (Campanula persicifolia), Çitlembik (Celtis australis), Alakötürüm (Centaurea urvillei), Mum Çiçeği (Cerinthe minor), Buzağıotu (Chrysopogon gryllus subsp. gryllus), Akasma (Clematis vitalba), Akçeotu (Clypeola jonthlaspi), Şepart (Colchicum speciosum), Patlangaç Çalısı (Colutea cilicica), Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis), Topyayılgan (Convolvulus lineatus), Kızılcık Ağacı (Cornus mas), Çalıtarlakuşu (Corydalis caucasica), Türk Fındığı (Corylus colurna), Boyacı Papatyası (Cota tinctoria), Çayır çiğdemi (Crocus speciosus), Domuzayrığı (Dactylis glomerata), Abuzambak (Datura innoxia), Yüksükotu (Digitalis lamarckii), Deniz Üzümü (Ephedra major), Yakıotu (Epilobium angustifolium), Çobaniğnesi (Erodium sibthorpianum), Neblul (Euphorbia macroclada), Ekşisarmaşık (Fallopia aubertii), Akborcak (Genista albida), Bayır borcağı (Genista aucheri), Çömlekçatlatan (Glaucium corniculatum), Develalesi (Glaucium grandiflorum), Küre çiçeği (Globularia orientalis), Bozkır Çöveni (Gypsophila eriocalyx), Tatlı tırfıl (Hedysarum cappadocicum), Çöpleme (Helleborus orientalis), Kahkaha çiçeği (Ipomoea purpurea), Çalısüseni (Iris kerneriana), Ceviz Ağacı (Juglans regia), Adi Ardıç (Juniperus communis), Boylu Ardıç (Juniperus excelsa), Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Kerya gülü (Kerria japonica), Kaşgaldak (Koelpinia linearis), Doğu Ballıbaba (Lamium orientale), (Lamium purpureum), Tuzık (Lepidium ruderale), Ana keteni (Linum hirsutum), Kokulu Yonca (Melilotus officinalis), Merdiven Çiçeği (Morina persica var. persica), Akyıldız (Ornithogalum umbellatum), Bocur (Paeonia peregrina), Karaçalı (Paliurus spina-christi), Pavlonya (Paulownia sp.), Üzerlik (Peganum harmala), Güveyfeneri (Physalis alkekengi), Kızılçam (Pinus brutia), Karaçam (Pinus nigra), Atlantik fıstığı (Pistacia atlantica), Yılanyoncası (Polygala anatolica), Tacikistan Asması (Polygonum baldschuanicum), Kara Kavak (Populus nigra), Kayısı Ağacı (Prunus armeniaca), Yunus Eriği (Prunus divaricata), Saçlı Meşe (Quercus cerris), Sapsız meşe (Quercus petraea), Kasnak meşesi (Quercus vulcanica), Basur Otu (Ranunculus ficaria), Muhabbetçiçeği (Reseda lutea), Cehri (Rhamnus thymifolia), Kökboyası (Rubia tinctorum), Soda Otu (Salsola grandis), Sodaotu (Salsola nitraria), Anadolu Halısı (Salvia absconditiflora), Ay Şalbası (Salvia aytachii), Siyah Ot (Salvia hypargeia), Dadırak (Salvia verticillata), İbikli Adaçayı (Salvia viridis), Sabun Çiçeği (Saponaria officinalis), Top Uyuzotu (Scabiosa rotata), Orman sümbülü (Scilla bifolia), Sarı Kaside (Scutellaria orientalis), Mahruti nakıl (Silene subconica), Fırat nakılı (Silene supina), Yabani Hardal (Sinapis arvensis), Sofur (Solanum dulcamara), Kuşotu (Stellaria media), Kısamahmut Otu (Teucrium chamaedrys), Acı Yavşan (Teucrium polium), Öksürükotu (Tussilago farfara), Mavişot (Veronica polita), Çelebimaviş (Veronica praecox), Bahçe mavişi (Veronica triphyllos), Ökseotu (Viscum album), Anuk (Ziziphora capitata), Yabani Kimyon (Zygophyllum fabago)