floranatolica
floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Çayırhan Bitki Tarama Rotası
Nallıhan / Ankara / Türkiye
Kolay
Zor
Başlangıç
496 m
En yüksek
568 m
Bitiş
497 m

Toplam yol
7638 m
Tırmanma
100 m
Alçalma
98 m

Tahmini Süre
3-4 Saat
568 m
496 m
497 m

Bu bölgede gözleyebileceğiniz bazı türler
Pişik Keveni (Acantholimon acerosum), Kıllı Ayıpençesi (Acanthus hirsutus), Oymadare (Achillea gypsicola), Şahcivanperçemi (Achillea ketenoglui), Sakal Otu (Aegilops triuncialis subsp. triuncialis), Taşçantası (Aethionema armenum), Yörük taşçantası (Aethionema dumanii), Türk Taş Gülü (Aethionema turcica), Mayasıl Otu (Ajuga chamaepitys), Aguldikeni (Alhagi maurorum), Taşkörmeni (Allium rupestre), Asikuduzotu (Alyssum dasycarpum), Çıplakkuduzotu (Alyssum linifolium), Çivitağacı (Amorpha fruticosa), Öldürgen (Anabasis aphylla), Tavukkursağı (Androsace maxima), Çayırgeveni (Astragalus aegobromus), Keçi Geveni (Astragalus angustifolius), Şişik Geven (Astragalus anthylloides), Beypazarı Geveni (Astragalus beypazaricus), Tüylügeven (Astragalus hirsutus), Ankarageveni (Astragalus listoniae), Aydın Geveni (Astragalus mesogitanus), Irmakgeveni (Astragalus oxyglottis), Kediçomağı (Astragalus schizopterus), Leylakgeveni (Astragalus syringus), Gürsöğütgeveni (Astragalus yildirimlii), Tavşan Ekmeği (Asyneuma limoniifolium), Püsküllü Brom (Bromus tectorum), Üçkernekotu (Bungea trifida), Solukşeytanayağı (Bupleurum rotundifolium), Zarifçıngırak (Campanula persicifolia), Çitlembik (Celtis australis), Alakötürüm (Centaurea urvillei), Bilecikdüğmesi (Centaurea wiedemanniana), Mum Çiçeği (Cerinthe minor), Buzağıotu (Chrysopogon gryllus subsp. gryllus), Akasma (Clematis vitalba), Akçeotu (Clypeola jonthlaspi), Şepart (Colchicum speciosum), Patlangaç Çalısı (Colutea cilicica), Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis), Topyayılgan (Convolvulus lineatus), Kızılcık Ağacı (Cornus mas), Çalıtarlakuşu (Corydalis caucasica), Türk Fındığı (Corylus colurna), Boyacı Papatyası (Cota tinctoria), Çayır çiğdemi (Crocus speciosus), Domuzayrığı (Dactylis glomerata), Abuzambak (Datura innoxia), Yüksükotu (Digitalis lamarckii), Deniz Üzümü (Ephedra major), Yakıotu (Epilobium angustifolium), Çobaniğnesi (Erodium sibthorpianum), Neblul (Euphorbia macroclada), Ekşisarmaşık (Fallopia aubertii), Akborcak (Genista albida), Bayır borcağı (Genista aucheri), Çömlekçatlatan (Glaucium corniculatum), Develalesi (Glaucium grandiflorum), Küre çiçeği (Globularia orientalis), Bozkır Çöveni (Gypsophila eriocalyx), Tatlı tırfıl (Hedysarum cappadocicum), Çöpleme (Helleborus orientalis), Kahkaha çiçeği (Ipomoea purpurea), Çalısüseni (Iris kerneriana), Ceviz Ağacı (Juglans regia), Adi Ardıç (Juniperus communis), Boylu Ardıç (Juniperus excelsa), Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Kerya gülü (Kerria japonica), Kaşgaldak (Koelpinia linearis), Doğu Ballıbaba (Lamium orientale), Ballıbaba (Lamium purpureum), Tuzık (Lepidium ruderale), Ana keteni (Linum hirsutum), Gümüşçarşak (Mattiastrum corymbiforme), Kokulu Yonca (Melilotus officinalis), Merdiven Çiçeği (Morina persica var. persica), Buğulu sümbül (Muscari longipes), Akyıldız (Ornithogalum umbellatum), Bocur (Paeonia peregrina), Karaçalı (Paliurus spina-christi), Pavlonya (Paulownia sp.), Üzerlik (Peganum harmala), Güveyfeneri (Physalis alkekengi), Kızılçam (Pinus brutia), Karaçam (Pinus nigra), Atlantik fıstığı (Pistacia atlantica), Yılanyoncası (Polygala anatolica), Kara Kavak (Populus nigra), Kayısı Ağacı (Prunus armeniaca), Yunus Eriği (Prunus divaricata), Saçlı Meşe (Quercus cerris), Sapsız meşe (Quercus petraea), Kasnak meşesi (Quercus vulcanica), Basur Otu (Ranunculus ficaria), Kördiken (Reaumuria alternifolia), Muhabbetçiçeği (Reseda lutea), Cehri (Rhamnus thymifolia), Kökboyası (Rubia tinctorum), Soda Otu (Salsola grandis), Sodaotu (Salsola nitraria), Anadolu Halısı (Salvia absconditiflora), Ay Şalbası (Salvia aytachii), Siyah Ot (Salvia hypargeia), Dadırak (Salvia verticillata), İbikli Adaçayı (Salvia viridis), Sabun Çiçeği (Saponaria officinalis), Top Uyuzotu (Scabiosa rotata), Orman sümbülü (Scilla bifolia), Sarı Kaside (Scutellaria orientalis), Mahruti nakıl (Silene subconica), Fırat nakılı (Silene supina), Yabani Hardal (Sinapis arvensis), Sofur (Solanum dulcamara), Kuşotu (Stellaria media), Kısamahmut Otu (Teucrium chamaedrys), Acı Yavşan (Teucrium polium), Başakboyotu (Trigonella spicata), Öksürükotu (Tussilago farfara), Mermersığırkuyruğu (Verbascum gypsicola), Mavişot (Veronica polita), Çelebimaviş (Veronica praecox), Bahçe mavişi (Veronica triphyllos), Ökseotu (Viscum album), Anuk (Ziziphora capitata), Yabani Kimyon (Zygophyllum fabago)