floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cistus taksonları
Tüm bölgeler


Istranca BölümüÇatalca-Kocaeli BölümüErgene BölümüGüney Marmara BölümüBatı Karadeniz BölümüOrta Karadeniz BölümüDoğu Karadeniz BölümüAsıl Ege Bölümüİç Batı AnadoluYukarı Sakarya BölümüOrta Kızılırmak BölümüYukarı Kızılırmak BölümüKonya BölümüYukarı Fırat BölümüErzurum - Kars BölümüYukarı Murat-Van BölümüHakkari BölümüAntalya BölümüAdana BölümüOrta Fırat BölümüDicle Bölümü
Familya: Cistaceae
Cins adı: Cistus
Türkiye´de toplam 6 tür doğal yayılış göstermektedir. Yayılış bölgesini daraltmak için haritada ilgili altbölgeye tıklayınız. Turuncu noktalar gözlem konumlarıdır.
Laden
Cistus creticus
Cistus florentinus
Karağan
Cistus laurifolius
Pamukluk
Cistus monspeliensis
Domuzkarağanı
Cistus parviflorus
Kartli
Cistus salviifolius

Tanı anahtarı [1]

1. Yaprak sapı genişlemiş, aya ile bütünleşik, aynı renkli; çiçekdurumu terminal, yalancı şemsiye benzeri salkım; çiçekler pembe ya da gülkurusu, çanak yapraklar yumurtamsı, tabanda kesik

2. Yapraklar yeşil, çiçekdurumu gevşek; çiçek (30-) 40-50 (-70) mm çapında, pembe; sitilüs filamentlere eşit ya dadaha uzun ...C. creticus

2. Yapraklar boz; çiçekdurumu sık; çiçek 24-30 (-40) mm çapında, gülkurusu; sitilüs filamentlerden çok kısa ...C. parviflorus

1. Yaprak sapsız ya da belirgin saplı, aynı renkli ya da iki renkli; çiçekdurumu yan çiçekli, yalancı şemsiye benzeri salkım ya da tek taraflı; çiçekler beyaz; çanak yapraklar yüreksi ya da yumurtamsı, tabanda kesik ya da yüreksi

3. Yapraklar yumurtamsı ya da genişçe mızraksı, kenarları düz, iki renkli; çiçek çapı 3 cm den fazla; çanak yaprak sayısı 3 ...C. laurifolius

3. Yapraklar yumurtamsı, tersyumurtamsı, eliptik, dikdörtgensi ya da şeritsi, kenarları düz ya da geriye kıvrık, aynı renkli ya da iki renkli; çiçek çapı 3 cm den fazla ya da az, çanak yaprak sayısı 5

4. Yapraklar saplı, yumurtamsı, tersyumurtamsı, eliptik ya da dikdörtgensi, aynı renkli, sık tüylü; çiçek durumu yalancı şemsiye benzeri salkım,1-3 çiçekli; çanak yaprak tabanda belirgin yüreksi

5. Yapraklar saplı, aynı renkli, sık tüylü; çiçek çapı genelde 3 cm den büyük, çanak yaprak yıldızsı tüylü ...C. salviifolius

5. Yapraklar sapsız, iki renkli, üst yüzey tüysüzce; çiçek çapı 3 cm den küçük, çanak yaprak basit tüylü ...C. × florentinus

4. Yapraklar sapsız, şeritsi ya da darca mızraksı, iki renkli, üst yüzey tüysüzce; çiçek durumu tek taraflı, 3-10(-12) çiçekli; çanak yaprak tabanda kesik

6. Çiçek durumu tek taraflı, 3-10(-12) çiçekli; çiçek sapı 2-10 mm; çanak yaprak tabanda kesik ...C. monspeliensis

6. Çiçek durumu yalancı şemsiye benzeri salkım, 1-4(-5) çiçekli; çiçek sapı 4-40 (-50) mm; çanak yaprak tabanda yüreksi ...C. × florentinus

Etimoloji

Cistus cins adı eski Yunancada `sepet, sepete benzer şey` anlamına gelen κίσϑος (kisthos) kelimesinden türetilmiştir; kuru meyvelerinin şeklini işaret ettiği sanılmaktadır.
1) ŞEN, F., & DUMAN, H. (2021). Cistus × florentinus Lam. (Cistaceae): Türkiye Florası İçin Yeni Bir Melez Kaydı. Bağbahçe Bilim Dergisi, 8(3), 30-40. https://doi.org/10.35163/bagbahce.952547
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).