floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Prangos pabularia
 
Pülümür / Tunceli - Haziran 2023 © Mustafa Gökmen
Prangos pabulariaPrangos pabulariaPrangos pabulariaPrangos pabularia
Gözlem bildir
Beyik
Apiaceae / Prangos / Prangos pabularia
mapmapmapmapmapmapmap
Beyik (Prangos pabularia) Maydanozgiller (Apiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Hakkari, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 780-3000 m yükseklikler arasında; döküntüler, taşlık alanlar ve sıklıkla kireçtaşı yamaçlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Prangos pabularia Lindl. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Lindl. kısaltması bilim insanı John Lindley (1799-1865) için kullanılmıştır.

Morfoloji


60 cm kadar boylanabilen, tüysüz veya kabarcıklı sivilceli, çok yıllık bir türdür. Alt yapraklar ~ 6 kat tüysü ve 15-45 cm uzunluktadır; loblar şeritsi ve 5-20 x 0.5-1 mm boyutlardadır. Brakteler ve brakteol hemen hemen şeritsi-ipliksidir ve sıklıkla kalıcıdır. Çiçek durumu 11-20 ışınlı şemsiye formundadır. Çanak yapraklar genellikle belirgindir. Taç yapraklar sarı ve tüysüzdür. Meyve elipsoid veya ± küresel formda ve 8-15 x 4-9 mm boyutlardadır; kanatlar genellikle iyi gelişmiştir, belirgin dalgalı veya kıvrım kıvrımdır, tabanlarında değişik boy ve yoğunlukta siğilimsi yapılar bulunur; mezokarp dokusu kenarları içeriye kıvrık ekzokarp tarafından ayrılmıştır.listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Prangos pabulariaAhlat / Bitlis
Temmuz 2021 ©Mustafa Gökmen
Prangos pabulariaPülümür / Tunceli
Haziran 2023 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Prangos türleri: P.abieticola, P.acaulis, P.corymbosa, P.denticulata, P.ferulacea, P.heyniae, P.hulusii, P.ilanae, P.meliocarpoides, P.munzurensis, P.pabularia, P.papillaris, P.peucedanifolia, P.platychlaena, P.scabra, P.scabrifolia, P.turcica, P.uechtritzii, P.uloptera
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)