floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Prangos ferulacea
 
Tatvan / Bitlis - Temmuz 2021 © Serdar Ölez
Prangos ferulaceaPrangos ferulaceaPrangos ferulaceaPrangos ferulacea
Gözlem bildir
Eşekçakşırı
Apiaceae / Prangos / Prangos ferulacea
mapmapmapmapmapmapmapmapmap
Eşekçakşırı (Prangos ferulacea) Maydanozgiller (Apiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Konya, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 600-2500 m yükseklikler arasında; kayalık alanlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Prangos ferulacea (L.) Lindl. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Lindl. kısaltması bilim insanı John Lindley (1799-1865) için kullanılmıştır.

Morfoloji


50-150 cm boylanabilen, yüzeyleri tüysüz veya kabarcıklı olan, gürbüz, çok yıllık bir türdür. Dip ve alt sap yaprakları 60-80 cm uzunlukta ve 6 kata kadar kadar tüysüdür; loblar şeritsi-ipliksi, 5-35 x 0.5-1.5 mm boyutlardadır. Brakteler ve brakteollar şeritsi veya ipliksi yapıdadır ve sıklıkla kalıcıdır. Meyveli çiçek kurulu 7-15 ışınlı şemsiye formundadır. Çanak yapraklar genellikle gelişmemiştir. Taç yapraklar sarı ve tüysüzdür. Meyve elipsoid veya küremsi formda ve 12-25 x 10-15 mm boyutlarda; kanatlar yok veya 3 mm genişlikte, düz, hafifçe dalgalı, bazen düzensiz dişli; mezokarp mantarımsı ve değişken miktarda; boyuncuk tabanı görece küçük, perikarp içine biraz gömülü.listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Prangos ferulaceaNohutlu / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Prangos ferulaceaTatvan / Bitlis
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Prangos türleri: P.abieticola, P.acaulis, P.corymbosa, P.denticulata, P.ferulacea, P.heyniae, P.hulusii, P.ilanae, P.meliocarpoides, P.munzurensis, P.pabularia, P.papillaris, P.peucedanifolia, P.platychlaena, P.scabra, P.scabrifolia, P.turcica, P.uechtritzii, P.uloptera
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)