floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Rindera caespitosa
 
Yalmanlar / Ovacık / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Rindera caespitosaRindera caespitosaRindera caespitosa
Gözlem bildir
Hoşgelin
Boraginaceae / Rindera / Rindera caespitosa
Hoşgelin (Rindera caespitosa) Hodangiller (Boraginaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Adana, Orta Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1500-3050 m yükseklikler arasında; taşlık veya toprak yamaçlarda; sıklıkla kireçtaşı kayaçlarda; kar hatttına yakın yerlerde gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Rindera caespitosa (A.DC.) Bunge şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. A.DC. kısaltması bilim insanı Alphonse Louis Pierre Pyramus de Candolle (1806-1893) için kullanılmıştır. Bunge kısaltması bilim insanı Alexander Andrejewitsch (Aleksandr Andreevic, Aleksandrovic) von Bunge (1803-1890) için kullanılmıştır.
Morfoloji

10-30 cm boylanabilen, gümüşümsü gri-kaba tüylü, çok yıllık bir türdür. Gövdeler basit ve yapraksıdır. Dip yapraklar şeritsi-mızraksı formda ve 75-120 x 10-45 mm boyutlardadır. Gövde yaprakları şeritsi formda, çok keskin uçlu ve sapsızdır, gövdeye basık gelişir. Çiçek kurulu terminal ve yalancı şemsiye formundadır. Çanak loblar 5.5-6.5 mm, mızraksı-yumurtamsı, küt uçlu ve tek damarlıdır. Taç kırmızımsı-eflatun ve 8-11-5 mm boyutlardadır, tüp aya kısmına eşit veya biraz daha büyüktür, aya derin lobludur. Boğaz uzantıları çok küçük, katlı gibi ve 0.1-0.3 x 0.4-0.7 mm boyutlardadır. Başçıklar gömülüdür. Sert kabuklu küçük meyve 12-16 mm çaptadır (kanat dahil); kanat 3-4 mm genişlikte, tam kenarlı veya hafifçe dişlidir, tüysü sert dikenler yoktur.Gözlemler
Yalmanlar / Ovacık / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Rindera türleri: R.albida, R.caespitosa, R.dumanii, R.lanata
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)