floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Rumex acetosella
 
Ardıçlı / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Rumex acetosellaRumex acetosellaRumex acetosella
Gözlem bildir
Kuzukulağı
Polygonaceae / Rumex / Rumex acetosella
Kuzukulağı (Rumex acetosella) Madımakgiller (Polygonaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. deniz seviyesi ile 2300 m yükseklikler arasında; nadas alanları, toprak yığınları ve döküntü alanlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Rumex acetosella L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji

15-40 cm boylanabilen, narin, çok yıllık bir türdür. Gövdeler ±dik, tüysüz veya inceden inceye kabarcıklıdır. Yapraklar oksu, orta lob mızraksı veya ters mızraksı, yanal loblar bazen daha da bölünmüştür; tüysüzdür. Çiçekler tek cinsli, bitki iki evciklidir. Dişi çiçeğin içte kalan periant segmentleri siğillidir, meyvede genişlemez, meyveden hemen hemen uzuncadır ve 1-1.5 mm´dir. Sert kabuklu ve tek çekirdekli meyve kahverengi ve parlaktır.Gözlemler
Ardıçlı / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Rumex türleri: R.acetosa, R.acetosella, R.alpestris, R.alpinus, R.amanus, R.angustifolius, R.bithynicus, R.bucephalophorus, R.caucasicus, R.chalepensis, R.conglomeratus, R.crispus, R.cristatus, R.dentatus, R.gracilescens, R.hydrolapathum, R.maritimus, R.nepalensis, R.obtusifolius, R.olympicus, R.palustris, R.patientia, R.ponticus, R.pulcher, R.sanguineus, R.scutatus, R.tmoleus, R.tuberosus, R.x
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)