floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Rumex scutatus
 
Turnadere / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Rumex scutatusRumex scutatusRumex scutatusRumex scutatus
Gözlem bildir
Ekşimen
Polygonaceae / Rumex / Rumex scutatus
Ekşimen (Rumex scutatus) Madımakgiller (Polygonaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 300-2200 m yükseklikler arasında; yamaçlar, döküntülerve nadas alanlarında gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Rumex scutatus L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji

50 cm kadar boylanabilen, dumanlı yüzeyli, çok yıllık, alt kısmı odunsu ve üstü otsu bit türdür. Gövdeler dar açılı yükselir ve tüysüzdür. Yapraklar oksu, ortası ince belli, kemansıdır. Çiçekler tek cinsli, beyazımsı-pembemsi, bitki iki evciklidir. Dişi çiçeğin içte kalan periant segmentleri zarsı ve siğillidir, meyvede genişler, genişçe dairemsi-yüreksidir, meyveden hemen hemen genişçedir, ve 4-6 mm çaptadır; dış periant segmentleri içtekilerin üzerine basıktır. Sert kabuklu ve tek çekirdekli meyve sarımsıdır.Gözlemler
Turnadere / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Rumex türleri: R.acetosa, R.acetosella, R.alpestris, R.alpinus, R.amanus, R.angustifolius, R.bithynicus, R.bucephalophorus, R.caucasicus, R.chalepensis, R.conglomeratus, R.crispus, R.cristatus, R.dentatus, R.gracilescens, R.hydrolapathum, R.maritimus, R.nepalensis, R.obtusifolius, R.olympicus, R.palustris, R.patientia, R.ponticus, R.pulcher, R.sanguineus, R.scutatus, R.tmoleus, R.tuberosus, R.x
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)