floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Tanacetum albipannosum
 
Sarıgül / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Mustafa Gökmen
Tanacetum albipannosumTanacetum albipannosumTanacetum albipannosumTanacetum albipannosum
Gözlem bildir
Keçelipireotu
Asteraceae / Tanacetum / Tanacetum albipannosum
Keçelipireotu (Tanacetum albipannosum) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Yukarı Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1550-1700 m yükseklikler arasında; kaya çatlakları ve taşlık yamaçlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Tanacetum albipannosum Hub.-Mor. & Grierson şeklinde tanımlanır. Tanacetum Latincede `solucan odunu` anlamına gelen tanaceta kelimesinden türetilmiştir. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Grierson kısaltması bilim insanı Andrew John Charles Grierson (1929-1990) için kullanılmıştır.
Morfoloji

Otsu, bazen kalın odunsu köksaplı bir türdür. Gövdeler ± dik, yapraksı, 20-40 cm, yukarıdan 2-5 dallanmış veya nadiren basit ve grimsi-havlıdır. Dip yapraklar 2-3 kat derin tüysü, 7-15 cm, dış hatları ters mızraksı görünümdedir ve grimsi veya beyaz kaba tüylüdür; birincil dilimler 12-16 çifte kadar ve 0.5-2 cm´dir; ikincil dilimler şeritsi-dikdörtgenimsi, 8-10-çift, 1-4 mm, basit veya yine tüysü bölünmüştür, dilimler küt uçludur. Orta yapraklar benzerdir ancak genellikle sapsızdır. Üstlerdeki yapraklar derin tüysü ve 1-2 cm´dir. Kapitulum tekil ve terminaldir. İnvolukrum grimsi-havlı, 4-7 x 7.5-12.5 mm boyutlardadır; filariler yumurtamsı, keskin uçlu ve kahverengi kenarlıdır. Dilsi çiçekçikler 20-35 adet, beyaz veya çok soluk sarıdır, 5-8 x2.5-4 mm ve uç kısmı 3 sığ 3 dişlidir. Tüpsü çiçekçikler 2-2.5 mm boydadır. Sert kabuklu meyveler iğsi, 2-2.5mm, ~ 10 çıkıntılıdır.Gözlemler
Sarıgül / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Tanacetum türleri: T.abrotanifolium, T.albipannosum, T.alyssifolium, T.argenteum, T.armenum, T.aucheri, T.aucherianum, T.aureum, T.balsamita, T.balsamitoides, T.cadmeum, T.canescens, T.cappadocicum, T.cilicium, T.coccineum, T.corymbosum, T.densum, T.depauperatum, T.eginense, T.erzincanense, T.germanicopolitanum, T.haradjanii, T.haussknechtii, T.heterotomum, T.kotschyi, T.macrophyllum, T.mucroniferum, T.munzurdaghensis, T.nitens, T.nivale, T.oltense, T.oxystegium, T.parthenifolium, T.parthenium, T.pinnatum, T.polycephalum, T.poteriifolium, T.praeteritum, T.punctatum, T.sericeum, T.sipikorense, T.sorbifolium, T.tabrisianum, T.tomentellum, T.uniflorum, T.vulgare, T.zahlbruckneri
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)