floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Minuartia meyeri
 
Ardıçlı / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Mustafa Gökmen
Minuartia meyeriMinuartia meyeriMinuartia meyeriMinuartia meyeri
Gözlem bildir
Kozatıstısı
Caryophyllaceae / Minuartia / Minuartia meyeri
Kozatıstısı (Minuartia meyeri) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 100-3100 m yükseklikler arasında; kuru, kumluk alanlarda gözlenebilir.

Bilimsel olarak Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm. şeklinde tanımlanır. Minuartia cins adı Juan Minuart (1693–1768)`e ithafen adlandırılmıştır. Minuart İspanyol bir botanikçi ve eczacıdır. Meyeri tür adı Ernst Heinrich Friedrich Meyer (1791–1858)`e ithafen adlandırılmıştır. Meyer bir Alman botanikçi ve botanik tarihçisidir; başlıca eseri olan dört ciltlik ΄Botanik Tarihi (Geschichte der Botanik)΄ 1854–57 yıllarında yayınlanmış, eserde Aristoteles ve Theophrastus gibi eski otoriteleri de içerecek şekilde erken modern botanikçiler hakkında biyografik veriler sunmuştur. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır. Bornm. kısaltması bilim insanı Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller (1862-1948) için kullanılmıştır.
Morfoloji

5-15 cm boylanabilen, dik veya dar açılı gelişen, salgılı-havlı, tek yıllık bir türdür. Gövdeler sıklıkla çok sayıda, basit veya dallanmış ve sıklıkla eflatunumsudur. Yapraklar şeritsi veya şeritsi-mızraksı, yassı ve 5-7 damarlıdır, kenarlar tüysüz veya ince havlıdır. Çiçek durumu genellikle çok sayıda gevşek, üstüste binen, ikili talkım demetler şeklindedir; brakteler yapraksı ve demetlerden daha kısa veya eşit boydadır; ilk çiçeğin sapı genellikle çanaktan uzuncadır, diğerleri daha kısadır, fakat sapsız değildir; çiçekler (gövdeye) dik gelişir. Çanak tabanda yuvarlağımsıdır; dışta kalan çanak yapraklar 5.5-9 mm, şeritsi-mızraksı ve sivri uçlu; içte kalan çanak yapraklar 4.5-8 mm boydadır. Taç 1-2 mm boyda, mızraksı-eliptik formda, dışta kalan çanak yaprakların yarısı kadar veya biraz daha uzundur. Tohumlar 4-12 adettir ve yüzey belli-belirsiz siğillidir.Gözlemler
Ardıçlı / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Minuartia türleri: M.aizoides, M.aksoyi, M.anatolica, M.asiyeae, M.buschiana, M.circassica, M.corymbulosa, M.decipiens, M.dianthifolia, M.elmalia, M.erythrosepala, M.formosa, M.garckeana, M.glandulosa, M.globulosa, M.glomerata, M.gracilis, M.hamata, M.hamzaoglui, M.hirsuta, M.hybrida, M.imbricata, M.intermedia, M.isaurica, M.juniperina, M.juressi, M.leucocephala, M.leucocephaloides, M.lineata, M.mediterranea, M.mesogitana, M.meyeri, M.micrantha, M.montana, M.multinervis, M.nifensis, M.pestalozzae, M.picta, M.recurva, M.rimarum, M.saxifraga, M.sclerantha, M.subtilis, M.tchihatchewii, M.turcica, M.umbellulifera, M.urumiensis, M.valedictionis, M.verna, M.woronowii, M.×
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)