floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Gagea sp.
 
Çayırhan / Ankara - Mart 2019 © Serdar Ölez
Gagea sp.Gagea sp.Gagea sp.Gagea sp.Gagea sp.
Gözlem bildir
Sarıyıldız
/ Gagea / Gagea sp.
İyi drenajlı kumlu topraklarda; doğrudan veya dolaylı güneşli alanlar da gelişim gösterirler.

Gagea sp. Türkçede Sarıyıldız olarak adlandırılır. Gagea cins adı Sir Thomas Gage (1781 - 1820)`e ithafen adlandırılmıştır; Gage bir İngiliz doğa bilimcidir. sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.
Morfoloji
Zambak ailesinden soğanlı bitkidir. Gövde sıklıkla basit, soğanlar yumurta biçimli veya küremsidir. Yapraklar şeritsi veya ipliksi, dipte, bazen gövde de bulunmaktadır. Çiçeklenme Mar-Nisan aylarında; çiçek durumu genellikle şemsiye, yalancı şemsiye veya salkım, nadiren tekil terminal, sıklıkla tabanda brakteli; brakteol 1 adet; tepaller (taç+çanak yapraklar) 6 adet, serbest, 2 sıra halka dizilişli, sarı veya sarı-yeşil, çok nadiren beyaz veya diğer renklerde, meyevelenmede kalıcı ve daha büyükçe; ercik 6, eşit veya 3`ü uzunca; sapçıklar ipliksi veya bedene yakınlaştıkça genişleyen ve yassı; başçık tabandan bağlı; ovaryum 3 karpelli; tohum taslağı çok sayıda; boyuncuk genellikle uzun; tepecik top başlı veya 3 lobludur. Meyve kapsül, 3 köşeli, uzunlamasına yarıklı; tohumlar çok sayıdadır.


Gözlemler
Boğazkale / Çorum
Mart 2021 ©Serdar Ölez
Peçenek / Ankara
Nisan 2017 ©Çiğdem Önal Emiroğlu
Çayırhan / Ankara
Mart 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Gagea türleri: G.antakiensis, G.bithynica, G.bohemica, G.bulbifera, G.chanae, G.chlorantha, G.chomutovae, G.chrysantha, G.confusa, G.fibrosa, G.foliosa, G.gageoides, G.glacialis, G.goekyigitii, G.graeca, G.granatellii, G.helenae, G.juliae, G.luteoides, G.peduncularis, G.pratensis, G.reticulata, G.sivasica, G.taurica, G.tenera, G.tenuissima, G.uliginosa, G.vanensis, G.villosa
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)