floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Tanacetum vulgare
 
NGBB / İstanbul - Haziran 2015 © Serdar Ölez
Tanacetum vulgareTanacetum vulgareTanacetum vulgareTanacetum vulgareTanacetum vulgare
Gözlem bildir
Solucan Otu
Asteraceae / Tanacetum / Tanacetum vulgare
Yaygınpireotu (Tanacetum vulgare) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı ve Orta Karadeniz, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 2000m`den daha az yüksekliklerde; tahrip edilmiş topraklarda gelişim gösterirler.

Türkiye genelinde Yaygınpireotu olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde acı çiçekli margrit olarak bilinir. Bilimsel olarak Tanacetum vulgare L. şeklinde tanımlanır. Tanacetum Latincede `solucan odunu` anlamına gelen tanaceta kelimesinden türetilmiştir. Vulgare Latincede yaygın olan, sık rastlanılan anlamında kullanılır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji
40-150 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövde dik, tüysüz veya seyrek tüylü; kök odunsudur. Yapraklar dip ve gövde kısmında, saplı veya sapsız, 4-20 x 2-10 cm, genişçe dikdörtgenimsi veya eliptik, tüysü bölünmüş, ana eksen etrafında 4-13 çift loblu; loblar mızraksı-şeritsi veya eliptik, sıklıkla tüysü loblu veya dişli; kenarlar testere dişli; aya tüysüz veya seyrek tüylüdür. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulu birleşik yalancı şemsiye, 20-200 çiçekli; involukrum 5-10 mm çapta; dilsi çiçek sayısı 0; dilsi uzantısız dişi çiçek (rayless pistil) yaklaşık 20, taç borumsu, sarı, 3-4 loblu; disk çiçek taç yaprakları 2-3 mm ve sarı renktedir. Meyve 1-2 mm, 4-5 çıkıntılıdır.


Gözlemler
Çamkoru TP / Ankara
Ekim 2018 ©Serdar Ölez
NGBB / İstanbul
Haziran 2015 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Tanacetum türleri: T.abrotanifolium, T.albipannosum, T.alyssifolium, T.argenteum, T.armenum, T.aucheri, T.aucherianum, T.aureum, T.balsamita, T.balsamitoides, T.cadmeum, T.canescens, T.cappadocicum, T.cilicium, T.coccineum, T.corymbosum, T.densum, T.depauperatum, T.eginense, T.erzincanense, T.germanicopolitanum, T.haradjanii, T.haussknechtii, T.heterotomum, T.kotschyi, T.macrophyllum, T.mucroniferum, T.munzurdaghensis, T.nitens, T.nivale, T.oltense, T.oxystegium, T.parthenifolium, T.parthenium, T.pinnatum, T.polycephalum, T.poteriifolium, T.praeteritum, T.punctatum, T.sericeum, T.sipikorense, T.sorbifolium, T.tabrisianum, T.tomentellum, T.uniflorum, T.vulgare, T.zahlbruckneri
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)