floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Sternbergia clusiana
 
Karacaören / Acıgöl / Nevşehir - Şubat 2021 © Resul tekeç
Sternbergia clusianaSternbergia clusianaSternbergia clusiana
Gözlem bildir
Vargetgülü
Amaryllidaceae / Sternbergia / Sternbergia clusiana
Vargetgülü (Sternbergia clusiana) Nergisgiller (Amaryllidaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Asıl Ege, Yukarı Fırat, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesinden 450-1700m yüksekliğe kadar terk edilmiş tarlalarda, bozkırlarda ve orman açıklıklarında yayılış gösterir.


Türkiye genelinde Vargetgülü olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde vahvah çiçeği olarak bilinir. Bilimsel olarak Sternbergia clusiana (Ker Gawl.) Ker Gawl. ex Spreng. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Ker kısaltması bilim insanı Charles Henry Bellenden Ker (1785-1871) için kullanılmıştır. Spreng. kısaltması bilim insanı Kurt Polycarp Joachim Sprengel (1766-1833) için kullanılmıştır; Alman botanikçi ve doktordur


Gözlemler
Karacaören / Acıgöl / Nevşehir
Şubat 2021 ©Resul tekeç
Merkez / Adıyaman
Eylül 2020 ©Hakan yiğit
Yayladere / Bingöl
Kasım 2015 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Sternbergia türleri: S.candida, S.clusiana, S.colchiciflora, S.lutea, S.vernalis
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)