floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Bellis perennis
 
Bostanlı / İzmir - Şubat 2016 © Serdar Ölez
Bellis perennis
Gözlem bildir
Koyungözü
Asteraceae / Bellis / Bellis perennis
Koyungözü (Bellis perennis) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, Konya, Yukarı Fırat, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2000 m yükseklikler arasında; nemli alanlarda, sıklıkla ormanlarda gözlemlenebilir.

Türkiye genelinde Koyungözü olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde şeker tabağı, çayır papatyası, ingiliz papatyası veya danagözü olarak bilinir. Bilimsel olarak Bellis perennis L. şeklinde tanımlanır. Perennis Latincede `... boyunca` anlamına gelen per öneki ile `yıl` anlamına gelen annus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; genellikle türün çok yıllık olduğuna işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji
20 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Köksaplıdır, toprak seviyesinde tek noktadan yükselir. Yapraklar 2-5 cm uzunlukta ve ters yumurtamsı formdadır; uçları küt veya sivridir; kenarları tam veya uca doğru 5 sığ dişlidir; her iki yüzü de tüylüdür. Yapraklar yere paralel olarak (yatık) gelişirler. Çiçeklenme Mart-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; Tepecik şeklinde çiçeklidir (çiçek kurulludur); çiçek kurulları 2-3 cm çapında, tekil ve terminaldir, 15 cm`lik dik bir sap ucunda gelişir; dilsi çiçekler beyazdır, uçları sıklıkla kırmızı veya kırmızımsı olabilir.


Gözlemler
Bostanlı / İzmir
Şubat 2016 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Bellis türleri: B.annua, B.perennis, B.sylvestris
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)