floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Bellis sylvestris
 
Hasmilos Koyu / Sinop - Ekim 2020 © Mustafa Gökmen
Bellis sylvestrisBellis sylvestrisBellis sylvestrisBellis sylvestrisBellis sylvestrisBellis sylvestrisphotos
Gözlem bildir
Nineotu
Asteraceae / Bellis / Bellis sylvestris
mapmapmapmap
Nineotu (Bellis sylvestris) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Batı Karadeniz, Asıl Ege alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 800 m'ye kadar yüksekliklerde, yamaçlarda ve çakıllı topraklarda doğal olarak yetişirler.


Türkçe literatürde genellikle Nineotu olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde koyungözü olarak bilinir. Bilimsel olarak Bellis sylvestris Cirillo şeklinde tanımlanır.

sylvestris etimolojisi

Sylvestris epiteti ΄orman/ağaç ile ilgili΄ anlamına gelen Latince silvanus kelimesinden türetilmiştir; genellikle türün yetişme ortamına işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Cirillo kısaltması bilim insanı Domenico Maria Leone Cirillo (1739-1799) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar tabanda rozet şeklinde gelişir; Yaprak ayası 3-11 x 0.75-1.5 cm boyutlarda ve ters mızraksı formdadır, çoğunlukla 3 damarlıdır, uç kısım kenarları dışbükeydir ancak yaprak sapına doğru iç bükey duruma gelir, küt uçlu veya genişçe keskin uçludur, tam kenarlı gibi veya uzak aralıklı küçük dişli kenarlıdır, her iki yüzü de havlıdır. Çiçeklenme Eylül-Ocak ayları arasında gerçekleşir; kapitulum 7-30 cm yükseklikte çiçek kurulu sapı ucundadır; involukrum 1-1.5 cm çaptadır; filariler 6-11 x 2-3 mm boyutlarda, mızraksı formda ve keskin uçludur; dilsi çiçekçikler 0.75-1 cm boyutlarda ve ~ 50 adettir, sıklıkla kuvvetle pembeye çalar beyaz renktedir; tüpsü çiçekçikler 2.25-2.5 mm boyutlardadır. Sert kabuklu meyveler 1.6-2.25 x 1-1.2 mm boyutlarda ve karemsi görünümdedir, uç kısımları biraz kertiklidir, yüzeyler oldukça havlıdır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Bellis sylvestrisAbalı /  Sinop
Ekim 2023 ©Serdar Ölez
Bellis sylvestrisHasmilos Koyu / Sinop
Ekim 2020 ©Mustafa Gökmen
Bellis sylvestrisKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Bellis türleri: B.annua, B.perennis, B.sylvestris
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
  2. Bozdağ, B. (2010). Türkiye’de Yayılış Gösteren Bellis L. (Asteraceae) Türleri Üzerinde Morfolojik Ve Anatomik Bir Araştırma [Yüksek Lisans Tezi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBduwnIAFVnYXkXdWHP5JzoWbir1OXK3W3C58refib
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)