floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Pedicularis condensata
 
Ilgaz Dağı / Kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez
Pedicularis condensataPedicularis condensataPedicularis condensataPedicularis condensataPedicularis condensata
Gözlem bildir
Kırkbitotu
Orobanchaceae / Pedicularis / Pedicularis condensata
Kırkbitotu (Pedicularis condensata) Canavarotugiller (Orobanchaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1430-3200 m yüksekliklerde; göknar, çam ve orman gülleri ile birlikte, çayırlıklar, meralar ve taşlık yamaçlarda gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Pedicularis condensata M.Bieb. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. M.Bieb. kısaltması bilim insanı Friedrich August Marschall von Bieberstein (1768-1826) için kullanılmıştır.
Morfoloji

20-70 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde, dik, sağlam, tekil, salgı bezsiz ince yumuşak kısa tüylü, nadiren tüysüz ve kalın köklüdür. Yapraklar dikdörtgenimsi, dikdörtgenimsi-mızraksı ve iki derin tüysü yapıda; 4-12 x 1.7-6 cm, testere dişli-tırtırlı kenarlı; dip kısımdakiler uzun-saplı; gövde kısmındakiler seyrek, ardışık dizili ve sapsızdır. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu başak, çok çiçekli, yoğun, dikdörtgenimsi; brakte sığ tüysü bölmeli veya dişli, 10-20 mm; çiçek sapı dik; çanak çan şeklinde, 8-11 mm, az çok yünsü veya kısa tüylü; çanak tüpü 7-9 mm, loblar kısa, 1-3 mm, üçgen biçimli; taç krem rengi sarı arası; 20-27 mm; taç tüpü 14-19 mm, kıvrımlı; miğfer ibikli , ercik başını barındırı, yanal olarak yassı , yuvarlatılmış veya uç kısımda tepesi kesik veya gagalı; alt dudak 3-parçalı, genellikle yayvan; ercik iki uzun iki kısa, toplam 4 adet; sapçıklar tüysüz veya ince yumuşak kısa tüylü; ercik başı dikensi uçludur. Meyve kapsül, ters yumurtamsı, küt uçlu, 7-9 mm ve tüysüzdür.

Gözlemler


Ilgaz Dağı / Kastamonu
Haziran 2018 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Pedicularis türleri: P.atropurpurea, P.cadmea, P.caucasica, P.comosa, P.condensata, P.crassirostris, P.nordmanniana, P.olympica, P.palustris, P.pontica, P.wilhelmsiana
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)