floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Stellaria media
 
Kavaklıdere / Ankara - Mart 2019 © Serdar Ölez
Stellaria mediaStellaria mediaStellaria mediaStellaria mediaStellaria mediaStellaria media
Gözlem bildir
Kuşotu
Caryophyllaceae / Stellaria / Stellaria media
Kuşotu (Stellaria media) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Stellaria media (L.) Vill. şeklinde tanımlanır. Stellaria cins adı Latincede `yıldız` anlamına gelen stellar kelimesinden türetilmiştir; 5 ışınsal taç yapraklı çiçeklerine işaret eder. Media {Latince}: orta kılıf, ara katman. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Vill. kısaltması bilim insanı Domínique Villars (1745-1814) için kullanılmıştır.
Morfoloji
30 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde yayılı veya zayıfça dik, tek sıra veya çepeçevre tüylü; tabandan seyrek dallıdır. Yapraklar kalpsi veya yumurtamsı, 0.8-2.5 × 1-1.5 cm; dip kısmı kamamsı veya yüreksi; uç kısım sivri veya keskin uçlu; alt yapraklar altta saplı; üst yapraklar kısa saplı veya sapsız, sıklıkla alt yapraklardan daha genişçedir. Çiçek kurulu genellikle sık dallı, bazen şemsiyemsi görünümde; çiçek sapı 7-14 mm; çanak yapraklar 3-7 mm, keskin uçlu, tüysüz veya dış kısmı salgılı tüylü, kalıcı; taç yapraklar genellikle 5, çanak yapraklardan daha kısa, hemen hemen tabana kadar yarık uçlu, loblar ~şeritsi; ercik 3-10; boyuncuk 3 adettir. Meyve kapsül, yumurta biçimli, çanak yapraklar hafifçe uzunca, 6 karpelli; tohumlar çok sayıda, kırmızı-kahverengi, yumurta biçimli veya yassı küremsi, 1-1.2 mm çapta, yüzeyi siğilli veya kıvrımlı ağsıdır.

Gözlemler
Döşemealtı / Antalya
Nisan 2023 ©Serdar Ölez
Uluhan / Nallıhan / Ankara
Mart 2023 ©Serdar Ölez
Savcıllı / Buharkent / Aydın
Mart 2023 ©Serdar Ölez
Kavaklıdere / Ankara
Mart 2019 ©Serdar Ölez
Ankara
Nisan 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Stellaria türleri: S.cilicica, S.cupaniana, S.graminea, S.holostea, S.kotschyana, S.media, S.neglecta, S.nemorum, S.pallida, S.palustris, S.persica
Kaynaklar
  1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:2 Page:69
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)