floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Potentilla micrantha
 
Eğriova Yaylası / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Potentilla micranthaPotentilla micranthaPotentilla micrantha
Gözlem bildir
Cüce parmakotu
Rosaceae / Potentilla / Potentilla micrantha
Cüceparmakotu (Potentilla micrantha) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1800 m yükseklikler arasında; orman altları ve dere boylarında yetişirler.


Bilimsel olarak Potentilla micrantha Ramond ex DC. şeklinde tanımlanır. Potentilla cins adı Modern Latincede ΄güçlü olmak΄ anlamına gelen potent-  öneki ile, bir küçültme eki olan -ill sonekinin birleşmesinden türetilmiştir; cinsin birçok türünün tedavi edici özelliklerine atıfta bulunur. Micrantha Yunancada `minik, küçük` anlamına gelen micro kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen anthos kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; çiçeklerinin küçüklüğüne işaret eder. ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Ramond kısaltması bilim insanı Louis François Elisabeth Ramond de Carbonnière (1753-1827) için kullanılmıştır. DC. kısaltması bilim insanı Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) için kullanılmıştır; Candolle İsviçreli bir botanikçidir
Morfoloji
2-5 cm boylanabilen, kök gövdeli, ülgerli tüylü, çok yıllık, otsu bir türdür. Dip yapraklar gövdeden uzunca, üç yaprakçıklı; yaprakçıklar genişçe yumurtamsı veya ters yumurtamsı, 10-50 mm boyda, küt dişli-testere dişli kenarlı, üst tarafı seyrek ülgerli tüylü ve yeşil, alt tarafı ipeksi tüylüdür. Çiçeklenme Mart-Temmuz arası ve kısa dönemli; çiçekler terminal, tekil veya 2-3-çiçekli talkım kurullarda; dışçanak dilimler ve çanak yapraklar eşit, mızraksı-yumurtamsı, 3-6 mm uzunlukta, keskin uçlu; çanak yaprakların iç taban kısmı kırmızımsı düzensiz lekeli; taç yapraklar beyaz veya nadiren pembemsi, ters yumurtamsı, 3-5 mm, uçları çentikli ve çanak yapraklardan hafifçe daha kısadır. Sert kabuklu meyveler tüysüz; boyuncuk uca yakın konumda, meyveden hafifçe daha uzuncadır.


Gözlemler
Eğriova Yaylası / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Potentilla türleri: P.aladaghensis, P.anatolica, P.anglica, P.anserina, P.argaea, P.argentea, P.armeniaca, P.astracanica, P.aucheriana, P.aurea, P.balansae, P.bifurca, P.buccoana, P.calabra, P.calycina, P.cappadocica, P.carduchorum, P.crantzii, P.davisii, P.detommasii, P.discipulorum, P.divaricata, P.doddsii, P.elatior, P.erecta, P.fruticosa, P.gelida, P.geranioides, P.heptaphylla, P.hololeuca, P.humifusa, P.inclinata, P.isaurica, P.kotschyana, P.lazica, P.libanotica, P.lignosa, P.lomakinii, P.meyeri, P.micrantha, P.nerimaniae, P.oweriniana, P.palustris, P.pannosa, P.pimpinelloides, P.polyschista, P.pulvinaris, P.recta, P.reptans, P.rupestris, P.ruprechtii, P.savvalensis, P.speciosa, P.sublaevis, P.subpalmata, P.supina, P.tauricola, P.thuringiaca, P.ulrichii, P.umbrosa
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)