floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cruciata taurica
 
Sarıgül / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Cruciata tauricaCruciata tauricaCruciata tauricaCruciata tauricaCruciata tauricaCruciata taurica
Gözlem bildir
Kırım güzeli
Rubiaceae / Cruciata / Cruciata taurica
Kırımgüzeli (Cruciata taurica) Kökboyagiller (Rubiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 300-3300 m yükseklikler arasında; kuru kayalıklar, moloz yığınları, bozkırlar ve çalılıklarda doğal gelişim gösterebilir.


Bilimsel olarak Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Ehrend. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Pall. kısaltması bilim insanı Peter(Pyotr) Simon von Pallas (1741-1811) için kullanılmıştır. Willd. kısaltması bilim insanı Carl Ludwig Willdenow (1765-1812) için kullanılmıştır. Ehrend. kısaltması bilim insanı Friedrich Ehrendorfer (1927-) için kullanılmıştır.
Morfoloji
10-45 cm boylanabilen, çok yıllık, alt tarafı odunsu, üst kısmı otsu bir türdür. Gövdeler sıklıkla tabanda yere yayılıdır ve dallar yukarı doğru yükselir; kesiti dört köşelidir ve köşeler kıkırdağımsıdır; yüzeyi tüysüz veya geriye doğru kıvrık tüylerle havlıdır; boğum araları genellikle 14'ten daha azdır ve en geniş olan en üst boğum arası 3-4.5 cm'dir. vejetatif filizler ~40 cm'ye kadar uzun olabilir ve genellikle çiçekli dallardan daha incedir. Yapraklar 10-25 x 4-15 mm boyutlarda ve dikdörtgenimsi, eliptik veya yuvarlağımsı formdadır; küt veya keskin uçludur; yüzeyler tüysüz ve kenarlar az pürüzlü-kirpikli veya kısa havlı - kısaca tüylü olabilir; dokusu biraz köselemsidir; 1-3 damarlıdır. Çiçeklenme Mart-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu 5-9 çiçekli talkım formdadır; kurul braktesi ters yumurtamsı, genişçe yumurtamsı veya dairemsi şeklindedir, parşömenimsidir, sıklıkla sarımsı veya eflatuna çalar renktedir, olgunlaştıkça büyür, çiçeklenme sonrasında 30 x 15 mm boyutlara ulaşır; çiçek kurulu sapı ve çiçek sapı yoğun tüylü, basık tüylü veya bazen tüysüz olabilir, meyve zamanı 3-4 mm uzunluğa ulaşır ve geriye bükülür; brakteol 15 x 12 mm boyutlarda, eliptik-yuvarlağımsı, yüzeyi kirpikli-az pürüzlü, tüylü veya tüysüzdür; taç altın sarı veya sarımsı-yeşil renkte ve 3-6 mm çaptadır, loblar yumurtamsı-eliptik, keskin veya sivri uçludur. Merikarp tohum genellikle tek, küremsi ve 3-4 mm çaptadır.


Gözlemler
Sarıgül / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Koca Gölü / Gerede / Bolu
Mayıs 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cruciata türleri: C.articulata, C.laevipes, C.mixta, C.pedemontana, C.taurica
Kaynaklar
  1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)