floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Asterolinon linum-stellatum
 
Bu tür için henüz fotoğraf bulunmamaktadır
Gözlem bildir
Kargacıkotu
Primulaceae / Asterolinon / Asterolinon linum-stellatum
mapmapmapmapmapmapmap
Kargacıkotu (Asterolinon linum-stellatum) Çuhaçiçeğigiller (Primulaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Asıl Ege, Hakkari, Antalya, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Duby kısaltması bilim insanı Jean Étienne Duby (1798-1885) için kullanılmıştır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Asterolinon linum-stellatumBodrum  / Muğla
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Asterolinon linum-stellatumAyvalık  / Balıkesir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Benzer taxonlar
Asterolinon linum-stellatum eşisimleri/sinonimleri: Lysimachia linum-stellatum
Türkiye´de doğal yayılan Asterolinon türleri: A.linum-stellatum
Kaynaklar
  1. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  2. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)