floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Clavariadelphus truncatus
 
Daday / Kastamonu - Ekim 2016 © Mustafa Gökmen
Clavariadelphus truncatusClavariadelphus truncatusClavariadelphus truncatusClavariadelphus truncatus
Gözlem bildir
Sopa mantarı
/ Clavariadelphus / Clavariadelphus truncatus
map
Adını şeklinden alan bu mantar sarımsı-turuncumsu, turuncu veya turuncumsu-kahverengi renktedir ve içi boşlukludur. Gövdesinin dikey yüzeyleri sıklıkla boylamasına girintili kırışık, nadiren pürüzsüzdür. Sporlar pürüzsüz, spor baskısı sarımsı renktedir. Türkiye'de yaygın bir mantar türüdür. Yaz sonlarından sonbahar sonlarına kadar, kozalaklı ağaçlardan oluşan orman altlarında görülür.
İğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman altlarında; toprak üzerinde; yalnız, birkaçı birarada veya küçük kümeler halinde; yaz sonundan sonbahara kadar görülebilir.


Clavariadelphus truncatus Türkçede Sopa mantarı olarak adlandırılır.

Clavariadelphus etimolojisi

Clavariadelphus cins adının kelime kökeni birden fazla anlam çıkarılabilmesi nedeniyle kesinleştirilememiştir. Ancak Latincede clava kelimesi `sopa` anlamına; delph kelimesi `boşluk` anlamına; delphus kelimesi ise `dölyatağı, rahim` anlamına gelmektedir.

truncatus etimolojisi

Tarancatus Latincede ` kırılmış, kesilmiş parça` anlamına gelen truncata kelimesinden türetilmiştir.

Morfoloji


Gövde tabanı dar, uca doğru gittikçe genişleyen konik formda, basit, 6-15 cm boyda, en kalın kısmı 2-8 cm çaptadır ve ayrıca bir şapkaya sahip değildir. Dikey yüzeyleri başlangıçta pürüzsüz, olgunlukta sıklıkla boylamasına girintili kırışık, nadiren pürüzsüzdür. Üst kısım başlangıçta dışbükey küremsi ve pürüzsüzdür ancak olgunlaştıkça düzleşir hatta çökebilir; üst yüzey de olgunlukta genellikle düzensiz şekilde pürüzlüdür. Gövde rengi sarı-turuncu, turuncu veya turuncu-kahverengi tonlardadır.
Etli kısım beyaz veya sarımsı beyaz renkte, ince cidarlı ve özellikle tepeye yakın kısımlarda ortası boştur.
Sporlar 9-12 x 5-7 µm boyutlarda, elips şeklinde, yüzey renksiz ve pürüzsüzdür ve jelatinimsi değildir.
Spor baskısı soluk sarı - koyu sarı arası bir renktedir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Clavariadelphus truncatusAkçakoca / Düzce
Ekim 2018 ©Mustafa Gökmen
Clavariadelphus truncatusDaday / Kastamonu
Ekim 2016 ©Mustafa Gökmen
Kaynaklar
  1. 'Clavariadelphus truncatus' Healing Mushrooms, Erişim tarihi Nisan 16, 2020 (https://healing-mushrooms.net/archives/clavariadelphus-truncatus.html)
  2. 'Clavariadelphus truncatus' Wikipedia, Erişim tarihi Nisan 16, 2020 (https://en.wikipedia.org/wiki/Clavariadelphus_truncatus)
  3. 'Truncated Clup Articles' Encyclopedia of Life, Erişim tarihi Nisan 16, 2020 (https://eol.org/pages/190328/articles)
  4. 'California Fungi-Clavariadelphus truncatus' MycoWEB, Erişim tarihi Nisan 16, 2020 (https://www.mykoweb.com/CAF/species/Clavariadelphus_truncatus.html)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)