floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana
 
Güre / Uşak - Nisan 2021 © Serdar Ölez
Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseanaCytisopsis pseudocytisus subsp. reeseanaCytisopsis pseudocytisus subsp. reeseanaCytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana
Gözlem bildir
Keditırnağı
Fabaceae / Cytisopsis / Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana
mapmapmapmap
Yalankeditırnağı (Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana) Baklagiller (Fabaceae) ailesinden endemik bir türdür. Türkiye'de Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Antalya alt bölgelerinde yayılış göstermektedir. 50-1700 m yükseklikler arasında; kireçli veya serpantin kayaçlardaki taşlık topraklarda ve sıklıkla makiliklerde doğal gelişim gösterirler.


Bilimsel olarak Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana (Guyot) Lassen şeklinde tanımlanır.

Cytisopsis etimolojisi

Cytisopsis cins adı diğer bir cins adı olan Cytisus´a benzerliğine atıfta bulunarak ve sonuna `-e benzer, gibi´ anlamına gelen Yunanca ὄψις (-opsis) soneki getirilerek türetilmiştir. 

pseudocytisus etimolojisi

Pseudocytisus adı bir cins adı olan Cytisus´a benzirliğine atıfta bulunarak ve başına `yalancı, gerçeği gibi olmayan´ anlamına gelen Yunanca ψευδής (pseudes-) öneki getirilerek türetilmiştir.  Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir.

subsp. etimolojisi

Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır.

reeseana etimolojisi

Reeseana İsviçreli botanikçi Heinrich Reese (1879-1951)´e ithafen adlandırılmıştır. Reese, Akdeniz ve Doğu florasını inceledi. Çoğu Arthur Huber-Morath ile birlikte 32 yeni bitki türü tanımladı. Hedysarum reesei ve sığırkuyruğu türü Verbascum reeseanum gibi birkaç bitki türü ve Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseane gibi bazı alttürler Reese onuruna adlandırıldıReese Doğu Anadolu´ya yaptığı bir gezi sırasında öldü ve Elazığ´da Hristiyan mezarlığına gömüldü. Guyot kısaltması bilim insanı Henry Guyot (1917) için kullanılmıştır. Lassen kısaltması bilim insanı Per Lassen (1942-) için kullanılmıştır.

Morfoloji


30 cm boylanabilen, sıklıkla yere yayılı çalı formunda gelişen bir türdür. Yapraklar elsi birleşik formdadır, 5-7 yaprakçıklıdır; yaprakçıklar 7-12 mm boyunda, şeritsi-ispatula formludur ve yüzeyi ipeksi tüylerle kaplıdır. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında gerçekleşir; çiçekler tekil veya en çok üç çiçekli şemsiye kurullardadır; çanak 9-11 mm uzunlukta, yüzeyi havlı ve sıklıkla kırmızımsı renktedir; taç 14-30 mm ve altın sarı renktedir; bayrakçık 13-17 mm uzunluktadır; kabza 12-18 mm boyda ve ipeksi tüylüdür. Meyve baklamsı formda ve 15-20 x ~ 4 mm boyutlardadır, kırmızımsı renktedir.


listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseanaGüre / Uşak
Nisan 2021 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan C. pseudocytisus taksonları: Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana
Türkiye´de doğal yayılan Cytisopsis türleri: C.dorycniifolia, C.pseudocytisus
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
  2. Peoplepill.com (2021). Heinrich Reese. peoplepill.com. https://peoplepill.com/people/heinrich-reese-1
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)