floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Digitalis ferruginea
 
Maçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Digitalis ferrugineaDigitalis ferrugineaDigitalis ferrugineaDigitalis ferrugineaDigitalis ferrugineaDigitalis ferrugineaphotos
Gözlem bildir
Arıkovanı
Plantaginaceae / Digitalis / Digitalis ferruginea
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Arıkovanı (Digitalis ferruginea) Sinirotugiller (Plantaginaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2700 m yükseklikler arasında; orman(kayın, meşe, kestane, çam, göknar) açıklıkları, taşlık yamaçlar ve yol kenarı toprak yığınlarında doğal olarak yetişirler.

Bilimsel olarak Digitalis ferruginea L. şeklinde tanımlanır.

Digitalis etimolojisi

Digitalis {Latince}: parmak.

ferruginea etimolojisi

Ferruginea {Latince}: pas rengi. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


1 m boylanabilen, iki yıllık veya çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde sıklıkla tekildir ve dallanmaz. Sap yaprakları dikdörtgenimsi, mızraksı veya şeritsi, kenarları ve altta damar üzerileri sıklıkla havlıdır. çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında; çiçek kurulu salkım uzun, çok çiçekli, bazen çok yoğun; ana eksen tüysüz; brakte şeritsi-mızraksı; çanak lobları yumurtamsı, dikdörtgenimsi veya eliptik, çok küt uçlu, kenarları belirgin ince ve kuru zarlı, tüysüz veya kirpikli kenarlı; taç sarımsı, kahverengimsi damarlı, 15-35 mm; tüp şişik; alt dudak orta lobu yumurtamsı, küt uçlu, yanal loblardan daha uzunca ve tüpten daha kısadır. Meyve kapsül formdadır ve tüysüzdür.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Digitalis ferrugineaSeyrek / Mengen / Bolu
Ağustos 2021 ©Serdar Ölez
Digitalis ferrugineaSeyrek / Mengen / Bolu
Ağustos 2021 ©Şule Ölez
Digitalis ferrugineaMaçahel / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Digitalis ferrugineaUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan D. ferruginea taksonları: Digitalis ferruginea subsp. ferruginea, Digitalis ferruginea subsp. schischkinii
Türkiye´de doğal yayılan Digitalis türleri: D.cariensis, D.davisiana, D.ferruginea, D.grandiflora, D.lamarckii, D.lanata, D.trojana, D.viridiflora
Kaynaklar
  1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:671
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)