floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Erica manipuliflora
 
Kartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli - Eylül 2019 © Mustafa Gökmen
Erica manipulifloraErica manipulifloraErica manipulifloraErica manipulifloraErica manipulifloraErica manipulifloraphotos
Gözlem bildir
Püren
Ericaceae / Erica / Erica manipuliflora
mapmapmapmapmapmap
Püren (Erica manipuliflora) Fundagiller (Ericaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Asıl Ege, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1530 m yükseklikler arasında; açık alanlar, makilikler, kızıçam altlarında, kireçtaşı, serpantin ve şistli alanlarda gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Erica manipuliflora Salisb. şeklinde tanımlanır.

Erica etimolojisi

Erica cins adı Yunancada `odunsu çalı´ anlamına gelen ereike kelimesinden türetilmiştir. Erica aynı zamanda birçok Batı toplumunda ortak bir kadın ismidir; eski İskandinav adı olan Eiríkr'den türetilen Eric´in dişil biçimidir; ei- öneki öncel İskandinav (proto-Norse) dillerinde `tek, tek başına, benzersiz veya uzun süre, sonsuzluk´ anlamında, -ríkr soneki ise `kral, hükümdar´ anlamındadır; bu nedenle ad genellikle `tek hükümdar, hükümdar´ veya `sonsuz hükümdar, her zaman güçlü´ anlamına gelir. Kökeni farklı olsa da Erica aynı zamanda Japonya'daki kadınlar için popüler bir isimdir.

manipuliflora etimolojisi

Manipuliflora Latincede `el, avuç` anlamına gelen manus kelimesi, `dolu, doldurmak` anlamına gelen pleō ve 'çiçek' anlamına gelen flora kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; çiçeklerinin sayıca çokluğuna işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Salisb. kısaltması bilim insanı Richard Anthony Salisbury (1761-1829) için kullanılmıştır.

Morfoloji


4 m kadar boylanabilen, çalı formlu odunsu bir türdür. Gövdeler dik, beyaz ve seyrek havlıdır. Yapraklar genellikle 4`lü halka dizilişli ve 3.2-7 x 0.4-0.8 mm boyutlardadır. Çiçeklenme Temmuz-Kasım ayları arasında; çiçek kurulu birleşik salkım şeklinde, çok kısa yanal filizlerde ve 1-5 çiçekli; çiçek sapı ~9 mm, narin, tüysüz; brakte ve brakteol ~0.7 mm; çanak yapraklar ~1.3 mm; taç beyaz veya pembe, çan şeklinde, ~ 3.3 x 3 mm boyutlarda, tüysüz, loblar ~1.3 mm; ercik 8 adet; sapçıklar ~3.6 mm; başçık ~0.9 mm, uca doğru birbirinden ayrılmış; ovaryum 4 bölmeli, tüysüz; boyuncuk basık ve ~ 3.7 mm uzunluktadır.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Erica manipulifloraHisarönü / Marmaris / Muğla
Nisan 2015 ©Serdar Ölez
Erica manipulifloraKartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli
Eylül 2019 ©Mustafa Gökmen
Erica manipulifloraFoça  / İzmir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Erica türleri: E.arborea, E.bocquetii, E.manipuliflora, E.sicula, E.spiculifolia
Gözlem bildirilen diğer Erica türleri: E.carnea
Kaynaklar
  1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:96
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)