floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Ilex colchica
 
Yenice / Karabük - Mayıs 2019 © Ahmet Demirtaş
Ilex colchicaIlex colchicaIlex colchicaIlex colchicaIlex colchicaIlex colchicaphotos
Gözlem bildir
Işılgan
Aquifoliaceae / Ilex / Ilex colchica
mapmapmapmapmapmapmap
Işılgan (Ilex colchica) Işılgangiller (Aquifoliaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 60-1800 m yükseltiler arasında yapraklı ağaç ormanlarında, kayın, göknar-kayın meşcerelerinin serin ve nemli bölgelerinde yayılış gösterir.

Bilimsel olarak Ilex colchica Pojark. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Pojark. kısaltması bilim insanı Antonina Ivanovna Pojarkova (1897-1980) için kullanılmıştır.

Morfoloji


1-3 m boylanabilen, herdem yeşil, odunsu bir türdür. Yapraklar eliptik-mızrağımsı, ender olarak da oval formda; 5-8 x 2.5-4 cm boyutlarda; kenarları kısmen ondüleli, dikenli dişli; koyu yeşil renkte, kuruduğunda siyahımsı; yaprak sapı da 3-6 x 1-1.5 mm boyutlardadır. Çiçeklenme Nisan-Mayıs aylarında; çiçekler iki evcikli, beyaz renkte, kurullar halinde yaprak koltuklarında bulunmaktadır. Meyve parlak kırmızı renkte, çekirdeksiz, sulu, yaklaşık 10 mm çaptadır.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Ilex colchicaSarıkum / Sinop
Ekim 2023 ©Serdar Ölez
Ilex colchicaErfelek / Sinop
Kasım 2023 ©Serdar Ölez
Ilex colchicaYenice / Karabük
Mayıs 2019 ©Ahmet Demirtaş
Ilex colchicaSamandere / Akçakoca / Düzce
Ekim 2018 ©Mustafa Gökmen
Ilex colchicaSamandere / Akçakoca / Düzce
Ekim 2018 ©Serdar Ölez
Ilex colchicaYenice / Karabük
Mayıs 2018 ©Serdar Ölez
Ilex colchicaUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Ilex colchicaKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Ilex colchicaKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Ilex türleri: I.aquifolium, I.colchica
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)