floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Lapsana communis
 
Kalekaya / Onikişubat / Kahramanmaraş - Temmuz 2021 © Serdar Ölez
Lapsana communisLapsana communisLapsana communisLapsana communis
Gözlem bildir
Şebrek
Asteraceae / Lapsana / Lapsana communis
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Şebrek (Lapsana communis) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Antalya, Adana, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Alttürlerine bağlı olarak 100-2700 m yükseklikler arasında görülebilirler; tarım alanlarında, ormanlarda, çitlerde, yol kenarlarında, çorak arazilerde, çalılıklarda, ormanlık kenarına ve orman içi açıklıklarda yetişir.


Türkçe literatürde genellikle şebrek olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde memeotu olarak bilinir. Bilimsel olarak Lapsana communis L. şeklinde tanımlanır.

communis etimolojisi

Communis kelimesi Eski Latincede ‘ortaklaşa kullanılan, topluma ait, umumi’ anlamlarına gelen commoinis kelimesinden türetilmiştir. Commoinis Latinceye Öncel-Hint-Avrupa dillerinde aynı anlam ile kullanılan kom-moy-ni kelimesi değişerek taşınmıştır. Türün yaygın olarak görülmesine işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


10-125 cm boylanabilen, bir veya çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar 10-150 x 10-70 mm boyutlardadır, değişik formlarda olabilirler: yumurtamsı ve dişli, geniş terminal loblu ve küçük yanal loblu lirat-sığ tüysü bölmeli, bazen mızraksı ve tam kenarlı; üst yapraklar sapsız veya kısaca saplıdır, alt yapraklar uzun saplıdır. Çiçeklenme genellikle haziran-ağustos (nadiren mayıs-ekim) ayları arasında gerçekleşir. Kapitulumlar az çok yalancı şemsiye görünümünde birleşik salkım kurullardadır. İnvolukrum 5-10 x 2-5 mm boyutlardadır; içte kalan brakteler şeritsi-dikdörtgenimsi ve az çok küt uçludur, meyve zamanı omurgalı dır; dışta kalan brakteler 0.5-1 mm boyutlarda ve az sayıdadır, yumurtamsı-mızraksı formdadır. Sert kabuklu meyveler 2.5-9 mm boyutlardadır, dışta kalanlar içtekilerden daha uzuncadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Lapsana communisKalekaya / Onikişubat / Kahramanmaraş
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan L. communis taksonları: Lapsana communis subsp. adenophora, Lapsana communis subsp. intermedia, Lapsana communis subsp. intermedia var. aurantia, Lapsana communis subsp. intermedia var. intermedia, Lapsana communis subsp. pisidica
Türkiye´de doğal yayılan Lapsana türleri: L.communis, L.grandiflora
Kaynaklar
  1. "Lapsana communis L. in Flora of North America @ efloras.org" eFlora. Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard University Herbaria, Cambridge, MA., 2006. Web. Erişim 2018.
  2. "Meme Otu." Vikipedi: Özgür Ansiklopedi. Last modified September 10, 2009. https://tr.wikipedia.org/wiki/Meme_otu.
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)