floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Polygonum persicaria
 
Malabadi / Silvan / Diyarbakır - Temmuz 2021 © Serdar Ölez
Polygonum persicariaPolygonum persicariaPolygonum persicariaPolygonum persicariaPolygonum persicariaPolygonum persicariaphotos
Gözlem bildir
Söğütotu
Polygonaceae / Polygonum / Polygonum persicaria
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Söğütotu (Polygonum persicaria) Madımakgiller (Polygonaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1000 m yükseklikler arasında nemli topraklarda gelişir. Tercih ettiği habitatlar arasında bataklık alanlar, akarsu kenarları ve drenaj kanalları, çamurluklar, yol kenarlarındaki hendekler, nemli otlu çayırlar, boş araziler, nadas alanları ve ekili alanların kenarları, bahçe ve bahçe kenarları, demiryolları boyunca nemli alanlar ve atık alanlar bulunur. Bu tür işlenmiş alanları tercih eder, ancak sulak alanlara yerleştiğinde sınırlı ölçüde istilacı olabilir.

Bilimsel olarak Polygonum persicaria L. şeklinde tanımlanır.

Polygonum etimolojisi

Polygonum {Latince}: çok köşeli, poligon.

persicaria etimolojisi

Persicaria cins adı, şeftali anlamına gelen Latince persicum kelimesi ile yine Latince -aria benzerlik sonekinin birleşiminden türetilmiştir; yaprakların şeftali ağacına benzemesine atıfta bulunan bir ortaçağ terimidir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


Tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik veya dar açı ile yükselir, dallanmıştır. Yapraklar mızraksı veya hemen hemen eliptik formdadır; taban kısmı kamamsıdır; üst yüzeyde yaprağın orta kısımlarında sıklıkla koyu renkli bir leke bulunur, yüzeyler genellikle tüysüzdür, ancak alt yüzde şeffaf sarımsı salgı bezleri bulunur. Yaprak sapı salgı bezelidir; sapın tabanında zarsı bir kın (sap kılıfı) bulunur, kılıf gövdeyi saracak şekilde uzanır, uç kısımları kirpiklidir. Çiçeklenme ağustos-aralık ayları arasında gerçekleşir. Başak formundaki çiçek kurulları dikdörtgenimsi formda, yoğun çiçekli ve gürbüzdür; başak sapı neredeyse sapsız denecek kadar kısadır ve yüzeyde sarı salgı bezleri bulunur. Çiçekler parlak pembe renktedir ve ~2 mm çaptadır. Kabuklu meyve çiçek örtüsü içine gömülüdür; yüzeyi kahverengi ve parlaktır.listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Polygonum persicariaKaraşar / Beypazarı / Ankara
Ekim 2021 ©Serdar Ölez
Polygonum persicariaMalabadi / Silvan / Diyarbakır
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Polygonum türleri: P.alpinum, P.amphibium, P.arenarium, P.arenastrum, P.argyrocoleon, P.aviculare, P.bistorta, P.cappadocicum, P.cognatum, P.convolvulus, P.dumetorum, P.ekimianum, P.equisetiforme, P.hydropiper, P.istanbulicum, P.karacae, P.lapathifolium, P.leblebicii, P.longipes, P.maritimum, P.mesembricum, P.minus, P.mite, P.nepalense, P.orientale, P.paronychioides, P.patulum, P.perfoliatum, P.persicaria, P.polycnemoides, P.praelongum, P.rottboellioides, P.salebrosum, P.salicifolium, P.salsugineum, P.samsunicum, P.setosum, P.sivasicum, P.thunbergii
Gözlem bildirilen diğer Polygonum türleri: P.baldschuanicum
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
  2. Tirşon | Persicaria lapathifolia. GezenAdam içinde. Erişim tarihi Aralık 11, 2021, Erişim adresi https://gezenadam.com/flora/AI.php?ID=976
  3. Persicaria maculosa. (2021, February 14). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved December 11, 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Persicaria_maculosa
  4. Lady΄s thumb (Persicaria maculosa). (2021). Illinois Wildflowers. https://www.illinoiswildflowers.info/weeds/plants/lady_thumb.htm
  5. Persicaria maculosa. (2021). New Zealand Plant Conservation Network. https://www.nzpcn.org.nz/flora/species/persicaria-maculosa/
  6. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  7. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  8. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  9. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)