floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Telekia speciosa
 
Maçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Telekia speciosaTelekia speciosaTelekia speciosaTelekia speciosa
Gözlem bildir
Puğre
Asteraceae / Telekia / Telekia speciosa
mapmapmapmap
Puğre (Telekia speciosa) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı, Orta ve Doğu Karadeniz alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 300-1700 m yükseklikler arasında; su kenarları, bazen küçük ağaçlar arasında gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. şeklinde tanımlanır.

speciosa etimolojisi

Speciosa Latincede `gösterişli, hoş görünen` anlamına gelen speciosus kelimesinden türetilmiştir. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Schreb. kısaltması bilim insanı Johann Christian Daniel von Schreber (1739-1810) için kullanılmıştır. Baumg. kısaltması bilim insanı Johann Christian Gottlob Baumgarten (1765-1843) için kullanılmıştır.

Morfoloji


1-1.5 m boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler sadece üstlerden dallanmış, kısa havlı veya seyrek örümcek ağsı tüylüdür. Dip yaprakları (20-) 25-32 x (15-) 20-25 cm, keskin uçlu, kenarlar kaba dişli, her iki yüzü sıklıkla damar boylarında kısa havlı; sap yaprakları daha küçüktür. Çiçeklenme Temmuz-Eylül ayları arasında; çiçek durumu tepecik; kapitulumlar 25 cm kadar bir sap üzerinde, 3-8 adet; ;involukrum 2.5-3.5 cm genişlikte; dışta kalan filariler yumurtamsı, keskin uçlu, 1-1.5 cm x 4-5 mm, ortadakiler küt uçlu, yayılı, içtekiler dar ( ~ 2·5 mm ) ve dik; çiçek tablası braktesi 4.5-5.5 mm, hemen hemen şeritsi; dilsi çiçekçikler 2.5-3.5 cm;tüpsü çiçekçikler 4.5-5.5 mm uzunluktadır. Meyve sert kabuklu, ~ 3 mm ve tüysüzdür.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Telekia speciosaMaçahel / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Telekia speciosaKurucaşile / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Telekia speciosaKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Telekia speciosaKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Telekia türleri: T.speciosa
Kaynaklar
  1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:50
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)