floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Onobrychis major
 
Ahlat / Bitlis - Temmuz 2021 © Serdar Ölez
Onobrychis majorOnobrychis majorOnobrychis major
Gözlem bildir
Ana korunga
Fabaceae / Onobrychis / Onobrychis major
Anakorunga (Onobrychis major) Baklagiller (Fabaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1900-2550 m yükseklikler arasında; çayırlık alanlar ve kayalık yamaçlarda yayılış gösterirler.
 


Bilimsel olarak Onobrychis major (Boiss.) Hand.-Mazz. şeklinde tanımlanır. Onobrychis cins adı Antik Yunancada 'eşek' anlamına gelen ónos (ὄνος) ve 'açgözlülükle yemek' anlamına gelen brýkein'den (βρύκειν) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir; bu bitki çinsinin memeli otçullarca yem bitkisi olarak beğeni ile tüketildiğine işaret eder.  Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır. Hand.-Mazz. kısaltması bilim insanı Heinrich Raphael Eduard Handel-Mazzetti (1882-1940) için kullanılmıştır; Handel-Mazzetti Avusturyalı bir botanikçidir
Morfoloji
40-100 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik veya dar açılı yükselir. Yapraklar 8-10 çift yaprakçıklı birleşik tüysü yapıdadır; yaprakçıklar dikdörtgenimsi-eliptik formda ve 15-35 x 3-9 mm boyutlardadır, üst yüzeyler tüysüz, alt yüzeyler basık cılız tüylüdür; stipül zarsı dokuda, 5-8 mm uzunlukta ve bitişiktir. Çiçeklenme haziran-temmuz ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulu dikdörtgenimsi görünümde ve çok çiçeklidir, meyvelenmeye doğru biraz uzar; çiçek kümesi sapı yaprakların 2-4 katı uzunluktadır. Çanak 8.5-10 mm, uzunlukta ve cılız tüylüdür; çanak dişler şeritsi biz şeklindedir ve tüp kısmın 2-3 katı uzunluktadır. Taç pembe renklidir; bayrakçık 11-14.5 mm uzunluktadır; kanatlar 4.5-6 mm uzunluktadır; kayıkçık 11-14 mm uzunluktadır. Meyve yarı daire şeklinde, yassı ve 8-11 x 5-8 mm boyutlardadır, yüzey basık-cılız tüylüdür; dişler sorguç üzerinde 5-6 tanedir ve 2 mm uzunluktadır, tabla üzerinde daha kısa dişler bulunur.


Gözlemler
Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Onobrychis türleri: O.aequidentata, O.alba, O.albiflora, O.altissima, O.araxina, O.argaea, O.argyrea, O.atropatana, O.beata, O.cappadocica, O.caput-galli, O.carduchorum, O.cigdemiae, O.cilicica, O.cornuta, O.crista-galli, O.densijuga, O.elata, O.fallax, O.galegifolia, O.germanicopolitana, O.gracilis, O.hajastana, O.halysensis, O.haussknechtii, O.huetiana, O.hypargyrea, O.kotschyana, O.lasiostachya, O.lasistanica, O.major, O.marashensis, O.megataphros, O.meschetica, O.montana, O.mutensis, O.nitida, O.occulta, O.ornata, O.oxyodonta, O.paucijuga, O.pisidica, O.podperae, O.ptolemaica, O.quadrijuga, O.radiata, O.shahpurensis, O.sivasica, O.stenostachya, O.subacaulis, O.sulphurea, O.tournefortii, O.transcaucasica, O.viciifolia
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen, J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
  2. Checklist of World Legumes (2010). Scientific names: Onobrychis major (boiss.)hand.-mazz.. https://www.legumes-online.net/ildis/aweb/td087/td_18496.htm
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)