floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Tamarix smyrnensis
 
Bu tür için henüz fotoğraf bulunmamaktadır
Gözlem bildir
Ilgın
Tamaricaceae / Tamarix / Tamarix smyrnensis
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Ilgın (Tamarix smyrnensis) Ilgıngiller (Tamaricaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. türkiye´nin yanı sıra Balkanlar, Kırım, Kafkaslar, İran, Kuzey Irak, Batı Suriye ve Afganistan’da da doğal olarak bulunmaktadır.

Bilimsel olarak Tamarix smyrnensis Bunge şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Bunge kısaltması bilim insanı Alexander Andrejewitsch (Aleksandr Andreevic, Aleksandrovic) von Bunge (1803-1890) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Tüysüz çalı veya küçük ağaçlardır. Kabukları kırmızımsı-kahverengi veya kahverenklidir. Pul yaprakları sivri uçlu ve 1,5-3,5 mm uzunluğundadır. Nisan-ağustos aylarında çiçeklenir. Tabanı kalın ve çıplak olan rasemoz çiçek kurulunun uzunluğu yan durumlu iken 5-25 mm, uç durumlu (terminal) iken 40 mm; genişliği ise 4 mm’dir. Brahteleri dar-üçgenimsi, sivri uçlu, dişli ve kurulda yer alan çiçeklerin saplarından daha uzundur. Çiçekleri 5 parçalıdır. 0,5-1 mm boyundaki çanak yaprakları herbir çiçeğin sapından daha uzundur. Taç yaprakları 1,5-2 mm uzunluğunda, çoğunlukla pembe renkte, yumurtamsı-dairemsi şekilde ve özellikle tabana doğru kuvvetlice omurgalıdır. Stamenler 5 tanedir; tablanın lopları tepede hafifçe girintilidir (Baum, 1967; Baum, 1968).listMaplistPiclist

Gözlemler


Tamarix smyrnensisBakırçay Deltası / Çandarlı  / İzmir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Tamarix smyrnensisKüçük Menderes Deltası / Selçuk  / İzmir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Tamarix smyrnensisAkçay / Edremit  / Balıkesir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Tamarix smyrnensisAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Tamarix türleri: T.duezenlii, T.gracilis, T.hampeana, T.octandra, T.parviflora, T.smyrnensis, T.tetragyna, T.tetrandra
Kaynaklar
  1. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
  2. Baum, B. 1967. Tamarix L. In: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 2, pp. 349-352. Edinburgh University Press.
  3. Baum, B. 1968. Tamarix. In: Tutin GT, Heywood VH, Burges NA, More DM, Valentine DH, Walters SM & Webb DA, (eds). Flora Europaea, Rosacea to Umbelliferae. Vol. 2, Second Edition Cambridge University Press
  4. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  5. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  6. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  7. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)