floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Papaver somniferum
 
NGBB / İstanbul - Haziran 2020 © Serdar Ölez
Papaver somniferumPapaver somniferumPapaver somniferumPapaver somniferumPapaver somniferum
Gözlem bildir
Haşhaş
Papaveraceae / Papaver / Papaver somniferum
Haşhaş (Papaver somniferum) Haşhaşgiller (Papaveraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Orta Karadeniz, Yukarı Sakarya, Yukarı Fırat, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Türkiye genelinde Haşhaş olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde afyon çiçeği veya uykucu haşhaş olarak bilinir. Bilimsel olarak Papaver somniferum L. şeklinde tanımlanır. Papaver cins adı İsveçli biyolog, fizikçi ve botanikçi Carl von Linnaeus (1707-1778) tarafından adlandırılmıştır. Latincede `süt` anlamına gelen pappa kelimesinden türetilmiştir; içerdiği lateks sıvısına işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji
Gelincikler familyasından, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde yukarıya doğru çatallaşır ve uzun bir sap üzerinde çiçek açınca düz bir hal alır. Yapraklar küt veya testere dişli ve ondüle kenarlıdır; dip yapraklar kısa saplı, üst yapraklar sapsız ve gövdeyi kavrar yapıdadır; mavimsi yeşil veya grimsi yeşil renktedir. Çiçeklenme Mayıs ayı civarında gerçekleşir. Tomurcuk yumurtamsı-dikdörtgenimsi formda ve 1.5-2 cm uzunluktadır. Taç yapraklar az çok daire şeklinde, beyaz, leylak rengi veya eflatun renklidir veya aalacalıdır; sapçıklar uca doğru kalınlaşır; tepecikler 8-12 adettir. Küremsi kapsül meyve küçük bir sap üzerinde ve 5-7 x 4-5 cm boyutlardadır; tabla az çok yassıdır ve kenarları belirgin ince dişli loblara bölünmüştür.


Gözlemler
NGBB / İstanbul
Haziran 2020 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan P. somniferum taksonları: Papaver somniferum var. somniferum
Türkiye´de doğal yayılan Papaver türleri: P.acrochaetum, P.arachnoideum, P.arenarium, P.argemone, P.armeniacum, P.bracteatum, P.clavatum, P.curviscapum, P.cylindricum, P.dubium, P.fugax, P.glaucum, P.gracile, P.guerlekense, P.hybridum, P.lacerum, P.lateritium, P.libanoticum, P.macrostomum, P.minua, P.orientale, P.persicum, P.pilosum, P.postii, P.purpureomarginatum, P.ramosissimum, P.rhoeas, P.rhopalothece, P.setiferum, P.shepardi, P.somniferum, P.stylatum, P.syriacum, P.triniifolium, P.virchowii, P.yildirimlii
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)