floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Juniperus sabina
 
Spil Dağı MP / Manisa - Şubat 2021 © Mustafa Gökmen
Juniperus sabinaJuniperus sabinaJuniperus sabinaJuniperus sabinaJuniperus sabinaJuniperus sabina
Gözlem bildir
Sabin ardıcı
Cupressaceae / Juniperus / Juniperus sabina
Saçağacı (Juniperus sabina) Servigiller (Cupressaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Murat-Van, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Türkiye genelinde Saçağacı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde karaardıç veya saç ardıcı olarak bilinir. Bilimsel olarak Juniperus sabina L. şeklinde tanımlanır. Juniperus {Latince}: ardıç. Sabina adı günümüzde bir kadın adı olarak ta kullanılmaktadır. Sabina geçmişte İtalya’ın orta kesimlerindeki Apennine Dağlarında yaşamış olan Sabinus’ların aile adından türetilmiştir; Sabinler olarak ta bilinen bu köklü kabile aile M.Ö.290 yıllında Roma İmparatorluğunun boyunduruğu altına girmiştir. Sabina tür adı ise türün Sabinlerin yaşadığı İtalya’nın orta kesimlerindeki varlığına işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji
Genellikle 1m, nadiren 3-4 m boylanabilen, yer örtücü çalı veya ağaççık formlu, herdem yeşil bir türdür. Gövde sık dallı, kabuğu kırmızımsı-kahverengi, ince levhalar halinde çatlaklıdır. Yapraklar genç ağaçlarda iğne, yaşlılarda ise pul şeklindedir. Yaşlı ağaçların bazı genç sürgünleri iğne yaprak olarak gelişebilir. İğne yapraklar; 4 mm uzunlukta, sivri uçlu, üst yüzü oluklu, mavimsi yeşil renkte, ortası kabarıktır. Pul yapraklar; 1-2 mm uzunlukta, yumurta biçimli, uçları küt, arka yüzleri çokça yağ bezelidir. İğne yapraklar üçlü ola­rak, pul yapraklar karşılıklı ve kiremit gibi üst üste dizilidir. Erkek çiçek kozalakları sürgün uçlarında ve tek tek yer alır; yumurtamsı formda ve yaklaşık 3-3.5 mm boydadır; başlangıçta sarımsı, ilerleyen dönemlerde kahverengidir; tozlaşma kış sonu ve ilkbaharda gerçekleşir. Dişi çiçek kozalakları 6 pulludur ve sürgün uçlarında bulunur; başlangıçta yeşil, tam olgunlaştığında siyah-kahve veya mor-mavi renkte ve üzeri mumludur; 1-2 yılda olgunlaşır. Olgun kozalaklar üzümsü yapıda, küremsi formda ve 4.5-9 mm çapta ve kıvrık saplıdır; pullar kaynaşmıştır, bazen uçları belirgindir. Tohumlar 2.5-4.5 mm boyda, yumurtamsı formda ve kalın kabukludur, kozalak başına 1-3 adettir.


Gözlemler
Spil Dağı MP / Manisa
Şubat 2021 ©Mustafa Gökmen
Maden / Şavşat / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Altınpark / Ankara
Temmuz 2015 ©Ahmet Demirtaş
Botanik Parkı / Ankara
Nisan 2011 ©Ahmet Demirtaş
Dikmen Vadisi / Ankara
Mayıs 2014 ©Serdar Ölez
IUCN Kırmızı Liste Kategorisi
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Juniperus türleri: J.communis, J.drupacea, J.excelsa, J.foetidissima, J.oxycedrus, J.phoenicea, J.sabina
Gözlem bildirilen diğer Juniperus türleri: J.chinensis, J.macrocarpa, J.virginiana
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Botaniği Anabilim Dalı. (22.02.2021). CUPRESSACEAE. https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ormanbotanigi_a79c0.pdf
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)