floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Juniperus macrocarpa
 
Çiftlik / Çeşme / İzmir - Şubat 2021 © Mustafa Gökmen
Juniperus macrocarpaJuniperus macrocarpaJuniperus macrocarpaJuniperus macrocarpaJuniperus macrocarpaJuniperus macrocarpa
Gözlem bildir
Deniz ardıcı
Cupressaceae / Juniperus / Juniperus macrocarpa
Deniz ardıcı (Juniperus macrocarpa) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan bir türdür. Bu tür egzotik bir tür olabilir; bir kültür türü olabilir; veya henüz doğal tür kayıtlarımıza ekleyemediğimiz bir tür olabilir. Deniz seviyesi ile 100 m yükseklikler arasında; kıyı kumulları ve falezlerde yetişmektedir.


Türkiye genelinde Deniz ardıcı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde büyük kozalaklı katran ardıcı veya büyük kozalaklı ardıç olarak bilinir. Juniperus {Latince}: ardıç. Macrocarpa tür adı ‘uzun, geniş’ anlamına gelen Yunanca macros kelimesi ile ‘meyve’ anlamına gelen yine Yunanca karpos kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Türün meyvelerinin görece büyüklüğüne işaret eder.
Morfoloji
Geniş piramidimsi, küremsi veya dağınık taç oluşturur; sıklıkla 5-6 m’ye kadar çalımsı veya ağaççık formunda ya da 14 m’ye kadar boylanabilen ağaç formunda gelişir. Gövde kabuğu grimsi kahverengi veya kırmızımtırak kahverengidir; ince şeritler halinde çatlayıp soyulur. Dallar gövdeye dar açılıdır. Yapraklar sürgüne üçlü çevrel dizilidir ve sürgünlerden neredeyse dik açı ile çıkar; mızraksı formda ve 12-20 x 2-2.6 mm boyutlardadır; uçları batıcıdır; alt kısmı az çok omurgalıdır. Yaprakların üst yüzlerinde iki stoma bandı bulunur. İki evciklidir, dişi ve erkek çiçek kozalakları ayrı ayrı ağaçlarda bulunur. Erkek çiçek kozalakları yaprak koltuklarında ve tek tek yer alır; yumurtamsı-küremsi formda ve yaklaşık 4 mm boydadır; başlangıçta kirli sarı veya turuncu renktedir, ilerleyen dönemlerde kızıl kahverengiye döner. Dişi çiçek kozalakları 3-6 pulludur ve yaprak koltuklarında tek tek bulunur; 2 yılda olgunlaşır. Olgun kozalaklar küremsi formda ve 15-23 mm çaptadır, nadiren 12 mm’ye kadar küçüktür; kozalak yüzeyi ilk yıl koyu yeşil, ikinci yıl parlak portakal kırmızısı veya kiremit kırmızısı renktedir ve üzeri mumsu bir tabaka ile kaplıdır. Kozalakların içinde çoğunlukla 2-6 tohum bulunur; tohumlar 5.5-9.5 mm boyda ve köşelidir.


Gözlemler
İskele / Karaburun / İzmir
Temmuz 2022 ©Serdar Ölez
Çiftlik / Çeşme / İzmir
Şubat 2021 ©Mustafa Gökmen
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Juniperus türleri: J.communis, J.drupacea, J.excelsa, J.foetidissima, J.oxycedrus, J.phoenicea, J.sabina
Gözlem bildirilen diğer Juniperus türleri: J.chinensis, J.virginiana
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
  2. (Adams, 2008)
  3. (Farjon, 2010)
  4. Yaltırık ve Akkemik, 2014)
  5. (Kandemir, 2018) 
  6. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  7. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  8. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  9. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)