floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Sorbus aucuparia
 
Mucur / Kırşehir - Temmuz 2021 © Serdar Ölez
Sorbus aucupariaSorbus aucupariaSorbus aucupariaSorbus aucupariaSorbus aucupariaSorbus aucuparia
Gözlem bildir
Kuş Üvezi
Rosaceae / Sorbus / Sorbus aucuparia
Kuşüvezi (Sorbus aucuparia) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Orta Kızılırmak, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Uzun kuraklık dönemleri ve yaz sıcaklarına dayanamaz. Soğuğa karşı dayanıklılığı, aynı zamanda güzelliği ve zarif formu ile az yer kaplaması nedeniyle bahçelerde ve dekoratif amaçlı caddelerde tercih edilir. Seyrek yaprakları bulunduğu yerin zemininde otların iyi bir şekilde yetişmesine imkan sağlar.


Bilimsel olarak Sorbus aucuparia L. şeklinde tanımlanır. Sorbus {Latince}: üvez ağacı. Aucuparia Latincede ΄kus΄ anlamına gelen avis kelimesi ile ΄yakalamak΄ anlamına gelen capere kelimesininin birleşiminden türetilmiştir; Sorbus aucuparia örneğinde meyvesinin kuşları yakalamak için yem olarak kullanımına atıfta bulunur. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.


Gözlemler
Yenice / Karabük
Haziran 2022 ©MURAT SAYIN
Mucur / Kırşehir
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Çat / Pazar / Rize
Eylül 2017 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Sorbus türleri: S.aucuparia, S.caucasica, S.graeca, S.kusnetzovii, S.luristanica, S.migarica, S.persica, S.roopiana, S.schemachensis, S.subfusca, S.takhtajanii, S.tamamschjanae, S.taurica, S.torminalis, S.umbellata
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)