floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Onopordum spp.
 
Yukarı Gökdere / Isparta - Temmuz 2019 © Serdar Ölez
Onopordum spp.Onopordum spp.Onopordum spp.Onopordum spp.Onopordum spp.Onopordum spp.
Gözlem bildir
Kangal
Asteraceae / Onopordum / Onopordum spp.
Kangal (Onopordum spp.) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan bir türdür. Bu tür egzotik bir tür olabilir; bir kültür türü olabilir; veya henüz doğal tür kayıtlarımıza ekleyemediğimiz bir tür olabilir.

Onopordum spp. Türkçede Kangal olarak adlandırılır. Onopordum Yunancada `eşek` anlamına gelen ónos kelimesi ile `osuruk` anlamına gelen pérdo kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Bu cinsin adı ilk olarak Gaius Plinius Secundus (M.S. 23-79) kullanılmıştır; Plinus Naturalis Historia`yı yazmasıyla tanınan yazar, doğa bilimci Roma´lı komutandır; Plinus´a göre cinsin adı bu bitkilerin eşekler otladığında neden olduğu gürültülü etkilere atıfta bulunur. Cins 1753 yılında Species Plantarum´da Linneaus tarafından yayınlanmadan önce 1718 yılında bu bitki grubuna Fransız botanikçi Sébastien Vaillant tarafından Onopordon adı verilmişti. ssp. İngilizcede 'türler, türleri' anlamına gelen species kelimesinin kısaltmasıdır.
Morfoloji
İki yıllık otsu bir türdür. Gövde güçlü, boylu boyunca kanatlı-dikenli, örümcek ağsı, nadiren salgılı tüylüdür. Yapraklar iğne dikenli, basit, telek loblu, sığ veya derin tüysü bölmeli; dip yapraklar çoğunlukla gövde yapraklarından daha geniştir. Çiçek kurulu tepecik, tekil veya yalancı şemsiye şeklinde; involukrum yarım küresel veya küremsi; filariler çok sıralı, katmerli, ± mızraksı, köselemsi ve dikensi uçlu; dışta kalan filariler bazen üçgen biçimli, dik veya geriye doğru kıvrımlı; çiçek tablası derin, dişcikli, saçaklı, oyuklu; çiçekler borumsu, erdişi; taç yaprakların üst geniş kenarı asimetrik, şeritsi loblu, genellikle leylak rengi veya eflatunumsudur. Meyve sert kabuklu, dört köşeli, yanal olarak yassı, kırışık; papus tüyler çok sıralı, az pürüzlü, kısa sakallı veya tüylü, tabanda halka şeklinde bitişiktir ve sonraları dökülür.

Gözlemler
Yukarı Gökdere / Isparta
Temmuz 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Onopordum türleri: O.acanthium, O.anatolicum, O.armenum, O.boissierianum, O.bracteatum, O.candidum, O.canum, O.carduchorum, O.caricum, O.davisii, O.hasankeyfense, O.heteracanthum, O.illyricum, O.majori, O.myriacanthum, O.polycephalum, O.sibthorpianum, O.sirsangense, O.tauricum, O.turcicum
Kaynaklar
  1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:356
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)