floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Rhododendron luteum
 
Maçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Rhododendron luteumRhododendron luteumRhododendron luteumRhododendron luteumRhododendron luteum
Gözlem bildir
Zifin
Ericaceae / Rhododendron / Rhododendron luteum
Zifin (Rhododendron luteum) Fundagiller (Ericaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 400-2000 m yükseklikler arasında; kayın toplulukları altında, çam ve göknar ormanlarında, çayırlıklar ve yamaçlarda, nadiren ağaç çizgisinin üzerinde doğal gelişim gösterirler.

Türkiye genelinde Zifin olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde komar, orman gülü veya açelya olarak bilinir. Bilimsel olarak Rhododendron luteum Sweet şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Sweet kısaltması bilim insanı Robert Sweet (1783-1835) için kullanılmıştır.
Morfoloji

4 m kadar boylanabilen, çalı formlu, yaprak döken bir türdür. Gövde salgılı tüylüdür ve kök sürgünü ile yayılır. Yapraklar yumurtamsı veya ters mızraksı, 4-8.5 x 1.8-2.5 cm, kağıtsı, strigoz veya salgılı tüylü; yaprak sapı 0.2-05 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Nisan-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulu 5-15 - çiçekli; çiçek sapı 1.8-2.4 cm, salgılı tüylü; brakte ve brakteol ~ 1.5 cm; çanak loblar 1.5-8.5 mm; taç sarı, huni şeklinde, 3.8-4.5 cm çapta, dış kısmı salgılı tüylü-havlı, tüp ~ 1.5 cm, loblar 1.5-2 cm; ercik 5 adet; ovaryum salgılı tüylü-strigoz; boyuncuk 4-5.5 cm uzunlukta ve tabana doğru havlıdır. Meyve kapsül, 1.7-2.2 cm; tohumlar ~ 3 mm boydadır.

Gözlemler


Maçahel / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Rhododendron türleri: R.caucasicum, R.luteum, R.ponticum, R.smirnowii, R.ungernii, R.x
Kaynaklar
  1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:90
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)