floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Onobrychis oxyodonta
 
Bademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Onobrychis oxyodontaOnobrychis oxyodontaOnobrychis oxyodontaOnobrychis oxyodontaOnobrychis oxyodontaOnobrychis oxyodontaphotos
Gözlem bildir
Kır korungası
Fabaceae / Onobrychis / Onobrychis oxyodonta
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kırkorungası (Onobrychis oxyodonta) Baklagiller (Fabaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Antalya, Adana, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 200-2000 m yükseklikler arasında; yol kenarları, makilikler, bozkırlardaki kireçtaşı tepeler, nadas tarlaları, sedir-çam korulukları, kumluk alanlar ve yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.


Bilimsel olarak Onobrychis oxyodonta Boiss. şeklinde tanımlanır.

Onobrychis etimolojisi

Onobrychis cins adı Antik Yunancada 'eşek' anlamına gelen ónos (ὄνος) ve 'açgözlülükle yemek' anlamına gelen brýkein'den (βρύκειν) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir; bu bitki çinsinin memeli otçullarca yem bitkisi olarak beğeni ile tüketildiğine işaret eder.  Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır.

Morfoloji


20-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yere serili veya yukarı doğru yükselir şekilde gelişir. Yapraklar 5-8 çift yaprakçıklı tüysü birleşik yapıdadır; yaprakçıklar şeritsi-eliptik, her iki yüzeyi cılız tüylü veya üst kısmı neredeyse tüysüzdür; stipül bitişik, zarsı ve kenarları kirpiklidir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kümesi sapı yapraklardan 2-4 kat daha uzundur; salkım çiçek kurulu yumurtamsı-dikdörtgenimsi formda, az veya çok-çiçeklidir ve çiçek gelişimi ardından daha da genişler; çanak 4-6 mm uzunlukta, cılız tüylü, ülgerli veya nadiren ± tüysüzdür, dişler tüp boyunun 1.5-3 katı uzunluktadır; taç pembedir ve daha koyu pembe çizgileri vardır; bayrakçık 7-9 mm uzunluktadır; kanatlar 2-4 mm uzunluktadır; alt dudak 6-8 mm uzunluktadır. Meyve 4-5 mm uzunluktadır, yüzeyi kısa basık cılız tüylüdür, sorguç ve tablasında kısa sert dikenleri vardır.


listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Onobrychis oxyodontaKömüşini /  Konya
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Onobrychis oxyodontaSarıgül / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Onobrychis oxyodontaGündoğdu / Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021 ©Serdar Ölez
Onobrychis oxyodontaBademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan O. oxyodonta taksonları: Onobrychis oxyodonta var. armena, Onobrychis oxyodonta var. oxyodonta
Türkiye´de doğal yayılan Onobrychis türleri: O.aequidentata, O.alba, O.albiflora, O.altissima, O.araxina, O.argaea, O.argyrea, O.atropatana, O.beata, O.cappadocica, O.caput-galli, O.carduchorum, O.cigdemiae, O.cilicica, O.cornuta, O.crista-galli, O.densijuga, O.elata, O.fallax, O.galegifolia, O.germanicopolitana, O.gracilis, O.hajastana, O.halysensis, O.haussknechtii, O.huetiana, O.hypargyrea, O.kotschyana, O.lasiostachya, O.lasistanica, O.major, O.marashensis, O.megataphros, O.meschetica, O.montana, O.mutensis, O.nitida, O.occulta, O.ornata, O.oxyodonta, O.paucijuga, O.pisidica, O.podperae, O.ptolemaica, O.quadrijuga, O.radiata, O.shahpurensis, O.sivasica, O.stenostachya, O.subacaulis, O.sulphurea, O.tournefortii, O.transcaucasica, O.viciifolia
Kaynaklar
  1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1962). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)