floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Onobrychis viciifolia
 
Bu tür için henüz fotoğraf bulunmamaktadır
Gözlem bildir
Korunga
Fabaceae / Onobrychis / Onobrychis viciifolia
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Korunga (Onobrychis viciifolia) Baklagiller (Fabaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Ergene, Güney Marmara, Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1700 m yükseklikler arasında; tarım alanlarında veya yakınlarında doğal gelişim gösterirler. 


Onobrychis viciifolia Türkçede Korunga olarak adlandırılır. Bilimsel olarak Onobrychis viciifolia Scop. şeklinde tanımlanır.

Onobrychis etimolojisi

Onobrychis cins adı Antik Yunancada 'eşek' anlamına gelen ónos (ὄνος) ve 'açgözlülükle yemek' anlamına gelen brýkein'den (βρύκειν) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir; bu bitki çinsinin memeli otçullarca yem bitkisi olarak beğeni ile tüketildiğine işaret eder. 

viciifolia etimolojisi

Viciifolia başka bir cins adı olan Vicia kelimesi ile Latincede `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; türün yapraklarının Vicea´ya benzerliğine işaret eder.

Scop. etimolojisi

Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Scop. kısaltması bilim insanı Joannes Antonius Scopoli (1723-1788) için kullanılmıştır; Scopoli Avusturyalı hekim ve doğa bilimcidir; Avusturya İmparatorluğunun Linnaeus´u olarak anılır.

Morfoloji


30-70 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dar açılı yükselir. Yapraklar 7-10 çift yaprakçıklı tüysü birleşik formdadır; yaprakçıklar dikdörtgenimsi-yumurtamsı, altta basık cılız tüylü, üstte tüysüzdür; stipül kahverengi ve zarsıdır, bitişik veya serbest olabilir. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleşir; çiçek kümesi sapı yaprak boyunun yaklaşık 2-3 katı uzunluktadır, meyvelenmeye doğru daha da uzar; çanak 5-7 mm uzunlukta ve yayılı cılız tüylüdür, dişler tüp kısmının 2-3 katı uzunluktadır; taç pembe renkte ve daha koyu renkte damarlıdır; bayrakçık 10.5-12 mm boyuttadır; kanatçıklar yaklaşık 2 mm uzunluktadır; kayıkçık 10-12 mm uzunluktadır. Meyve 5-8 mm boyutlarda ve cılız tüylüdür, sorguç üzerinde çok kısa veya gelişmemiş dişler bulunur, tabla hemen hemen dişlidir.

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Onobrychis türleri: O.aequidentata, O.alba, O.albiflora, O.altissima, O.araxina, O.argaea, O.argyrea, O.atropatana, O.beata, O.cappadocica, O.caput-galli, O.carduchorum, O.cigdemiae, O.cilicica, O.cornuta, O.crista-galli, O.densijuga, O.elata, O.fallax, O.galegifolia, O.germanicopolitana, O.gracilis, O.hajastana, O.halysensis, O.haussknechtii, O.huetiana, O.hypargyrea, O.kotschyana, O.lasiostachya, O.lasistanica, O.major, O.marashensis, O.megataphros, O.meschetica, O.montana, O.mutensis, O.nitida, O.occulta, O.ornata, O.oxyodonta, O.paucijuga, O.pisidica, O.podperae, O.ptolemaica, O.quadrijuga, O.radiata, O.shahpurensis, O.sivasica, O.stenostachya, O.subacaulis, O.sulphurea, O.tournefortii, O.transcaucasica, O.viciifolia
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)