floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Alcea biennis
 
Bu tür için henüz fotoğraf bulunmamaktadır
Gözlem bildir
Fatmaanagülü
Malvaceae / Alcea / Alcea biennis
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Fatmaanagülü (Alcea biennis) Ebegümecigiller (Malvaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Orta Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Erzurum-Kars, Antalya, Adana, Orta Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Alcea biennis Winterl şeklinde tanımlanır.

Alcea etimolojisi

Alcea Eski Yunancada otdu bir tür için kullanılan αλκεα (alkaia) isminden türetilmiştir; Yunan eczacı ve botanikçi olan Dioscorides Pedanius´a (M.S. 40-90) göre alkaia bir tür ebegümecidir.

biennis etimolojisi

Biennis Latincede bi veya bis, iki + anni, yıl kelimelerinin birleşiminden türemiştir; bitkinin iki yıllık olduğunu belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Winterl kısaltması bilim insanı Jacob Joseph Winterl (1739-1809) için kullanılmıştır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Alcea türleri: A.acaulis, A.apterocarpa, A.biennis, A.calvertii, A.digitata, A.dissecta, A.excubita, A.fasciculiflora, A.flavovirens, A.guestii, A.heldreichii, A.hohenackeri, A.karsiana, A.kurdica, A.lavateriflora, A.pisidica, A.remotiflora, A.setosa, A.sophiae, A.striata
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)