floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Clinopodium grandiflorum
 
Kaynarca / Borçka / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Clinopodium grandiflorumClinopodium grandiflorumClinopodium grandiflorumClinopodium grandiflorum
Gözlem bildir
Kaba fesleğen
Lamiaceae / Clinopodium / Clinopodium grandiflorum
mapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kabafesleğen (Clinopodium grandiflorum) Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 300-2450 m arası yüksekliklerde; nemli ve gölgeli alanlarda, ormanlık ve çalılık alanlarda, sıklıkla on kireçtaşı zeminlerde yetişirler.

Bilimsel olarak Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze şeklinde tanımlanır.

Clinopodium etimolojisi

Clinopodium Yunancada `yatak` anlamına gelen cline kelimesi ile `ayak` anlamına gelen podium kelimesinin birleşiminden türetildiği sanılmaktadır.

grandiflorum etimolojisi

Grandiflorum Latincede `büyük` anlamına gelen grandis kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen floris kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cins içeresinde diğer türlere görece çiçeklerinin büyüklüğüne işaret eder. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Kuntze kısaltması bilim insanı Carl Ernst Otto Kuntze (1843-1907) için kullanılmıştır.

Morfoloji


15-60 cm boylanabilen otsu bir türdür. Gövdeler dik, sıklıkla salgılı tüylü, seyrek veya yoğun yayılı cılız tüylüdür. Yapraklar yumurtamsı-eliptik, 25-60 x 16-40 cm, taban kamamsı veya kesik, seyrek veya yoğun cılız tüylü, damarlar kenara kadar uzanan, belirgin dişli veya testere dişlidir. Çiçeklenme Haziran-Ekim ayları arasında; 3-7 çiçekler halka dizilimli şemsiyemsi kurulda, ± birbirinden ayrık, 2-11 çiçekli; çiçek kümesi sapı belirgin; brakteol eliptik, mızraksı veya şeritsi, 2.5-5 mm; çanak iki dudaklı, 11 damarlı, 9-14 mm, hafifçe kıvrımlı, çok seyrek tüylü, tüyler uca doğru daha seyrek ve dik, üst dişler geriye doğru kıvrımlı ve 1.5-2.5 mm, alt dişler 3-5.5 mm ve uzun kirpikli; taç soluk veya eflatunumsu pembe-kırmızı renktedir ve 25-42 mm uzunluktadır.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Clinopodium grandiflorumKaynarca / Borçka / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Clinopodium grandiflorumAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Clinopodium grandiflorumUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Clinopodium grandiflorumKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Clinopodium grandiflorumKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Clinopodium türleri: C.acinos, C.alpinum, C.betulifolium, C.caricum, C.cilicicum, C.congestum, C.dolichodontum, C.grandiflorum, C.graveolens, C.hakkaricum, C.insulare, C.menthifolium, C.molle, C.nepeta, C.pamphylicum, C.serpyllifolium, C.suaveolens, C.tauricolum, C.troodi, C.umbrosum, C.vulgare
Kaynaklar
  1. Davis, 1982, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:7 Page:324
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)