floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Hypecoum pseudograndiflorum
 
Çeltikderesi / Seben / Bolu - Mayıs 2023 © Serdar Ölez
Hypecoum pseudograndiflorumHypecoum pseudograndiflorumHypecoum pseudograndiflorum
Gözlem bildir
Hıdrellezotu
Papaveraceae / Hypecoum / Hypecoum pseudograndiflorum
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Hıdrellezotu (Hypecoum pseudograndiflorum) Haşhaşgiller (Papaveraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 100-500 m yükseklikler arasında; genel yerler, yol kenarları, demiryolu kenarları, tarlalar, zeytinlikler, dağlık alanların doğu kesimleri, kumlu yerler, taşlık-ormanlık alanlar ve bozkırlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Hypecoum pseudograndiflorum Petrovic şeklinde tanımlanır.

Morfoloji


Bitki 5-40 cm yüksekliğinde, yeşil veya mavimsi yeşil. Uç folioller lanseolattan obovata kadar değişen şekillerde, bölünmemiş bir apeks ile birlikte. İnfloresans 1-18 çiçek ile yatık veya dik. Sepaller 2.5-5.1 x 0.9-2.5 mm. Apeks bazen 2-3 parçalı. Petaller limon sarısı. Dış petaller 6-10.9 x 5.9-11 mm. belirgin değil, eğer belirginse kısa tırnaklı, 3 loblu, lateral loblar düz. İç petaller siyah noktalı ya da noktasız; lateral loblar 3.3-8 x 0.8-2 mm, geniş apeks ile birlikte obovat; saçaklı lob 3.8-5.6 x 1.2-3.4 mm, sapla birlikte 0.3-1.4 mm uzunluğunda, tabanda kesik. Petal tabanından saçaklı lobun üst kısmına kadar % 5-20 oranında. Ortadaki stamenlerin filamentleri üçgenimsi; anterler 1.6-2.8 mm. Polen sarımsı-beyaz. Meyveler en geniş septada 1.5-2.5 mm; septa kalınlaşmış değil. Self-steril.listMaplistPiclist

Gözlemler


Hypecoum pseudograndiflorumÇeltikderesi / Seben / Bolu
Mayıs 2023 ©Serdar Ölez
Hypecoum pseudograndiflorumEskifoça  / İzmir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Benzer taxonlar
Hypecoum pseudograndiflorum eşisimleri/sinonimleri: Hypecoum imberbe subsp. pseudograndiflorum
Türkiye´de doğal yayılan Hypecoum türleri: H.dimidiatum, H.pendulum, H.procumbens, H.pseudograndiflorum, H.torulosum, H.trullatum
Kaynaklar
  1. Aktar, S. (2019). Batı Anadolu´da yayılış gösteren Hypecoum L. taksonları üzerinde farmasötik botanik ve biyoaktif sekonder metabolitleri yönünden araştırmalar [Unpublished doctoral dissertation]. Ege Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)