floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Hypecoum torulosum
 
Bu tür için henüz fotoğraf bulunmamaktadır
Gözlem bildir
Düğümlüyavruağzı
Papaveraceae / Hypecoum / Hypecoum torulosum
mapmapmapmapmapmap
Düğümlüyavruağzı (Hypecoum torulosum) Haşhaşgiller (Papaveraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Asıl Ege, Antalya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Kumlu bölgelerde gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Hypecoum torulosum Å.E.Dahl şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Å.E.Dahl kısaltması bilim insanı Åslög E. Dahl (1955-) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Bitki 5-12 (16) cm yüksekliğinde, mavimsi yeşil. Uç folioller üç parçalı olarak uca doğru olup kuneiform. İnfloresans 1-7 çiçekli, yatık veya dik. Sepaller 2-5 x 1-2(-4) mm, bazen 2-3 parçalı apeks ile birlikte. Petaller limon sarısı. Dış petaller; 4.4-7.9 x 2.2-6.0 mm, tırnaklı, belirgin 3 loblu, lateral loblar yuvarlağımsı, içe kıvrık, iç petaller; siyah noktalı, lateral loblar 3-5.9 x 0.3-1.4 mm, linear, uçta, saçaklı loblar; 1.8-3.1 x 1.4-2.8 mm, sap ile 0.7-1.7 mm, tabanda kesik (Petalin tabanından saçaklı lobun ucuna kadar toplam uzunluğun % 15-35´i). Ortadaki stamenlerin filamentleri üçgenimsi, anterler 0.7-1.5 mm uzunluğunda. Polenler turuncu-sarı. Güçlü kalınlaşmış septumlu meyve, en geniş septum 2-3.5 mm.

Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Hypecoum türleri: H.dimidiatum, H.pendulum, H.procumbens, H.pseudograndiflorum, H.torulosum, H.trullatum
Kaynaklar
  1. Aktar, S. (2019). Batı Anadolu´da yayılış gösteren Hypecoum L. taksonları üzerinde farmasötik botanik ve biyoaktif sekonder metabolitleri yönünden araştırmalar [Unpublished doctoral dissertation]. Ege Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)