floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Salix caprea
 
Botanik Parkı / Ankara - Nisan 2011 © Ahmet Demirtaş
Salix capreaSalix capreaSalix capreaSalix capreaSalix capreaSalix capreaphotos
Gözlem bildir
Keçi Söğüdü
Salicaceae / Salix / Salix caprea
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Sorgun (Salix caprea) Söğütgiller (Salicaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2250 m yükseklikler arasında; güneşli ya da yarı gölge yerlerde; su kenarlarında ve yaprak döken orman açıklıklarında doğal gelişim gösterir.

Bilimsel olarak Salix caprea L. şeklinde tanımlanır.

Salix etimolojisi

Salix {Latince}: söğüt ağacı.

caprea etimolojisi

Caprea Latincede Yaban keçisi (dişi) anlamında kullanılır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


3-10 m boylanabilen, çalı veya ağaççık formlu bir türdür. Gövde kabuğu kaba yarıklı, sarımsı, soyulmuş odun pürüzsüz veya yayılı zayıf çizgili; sürgün oldukça kalın, başlangıçta havlı kısa süre sonra tüysüz; tomurcuk uzamış, yumurta biçimli, siyahımsı ve küt uçludur. Yapraklar genişçe yumurtamsı, yumurtamsı veya dikdörtgenimsi, 5-12 x 3-5.5 cm, küt, keskin veya eğik şekilde sivri uçlu, kenarlar dalgalı, dişli, tırtırlı veya tam, üst kısım koyu yeşil ve tüysüz, alt yumuşak gri kaba tüylü veya yünsü; yaprak sapı 1-1.5 cm; stipül geniş, böbreğimsi veya yarı kalpsi, dişlidir ve erken dökülür. Çiçeklenme Nisan-Mayıs aylarında, yapraklanma öncesi; iki evcikli; çiçek durumu tırtılsı, neredeyse sapsız; erkek çiçekler dikdörtgenimsi-yumurtamsı biçimli, 2-3.5 x 1.5-2 cm; ercik 2, sapçıklar tüysüz, başçık 0.9-1.2 mm; dişi çiçek kurulu meyve döneminde 3-7 cm kadar uzundur. Meyve kapsül 6-8 mm, yumurtamsı-konik, kaba tüylüdür.


listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Salix capreaYenice / Karabük
Haziran 2022 ©MURAT SAYIN
Salix capreaKaraşar / Beypazarı / Ankara
Aralık 2020 ©Mustafa Gökmen
Salix capreaBotanik Parkı / Ankara
Nisan 2011 ©Ahmet Demirtaş
Salix capreaBotanik Parkı / Ankara
Mayıs 2014 ©Ahmet Demirtaş
Salix capreaSoğuksu Milli Parkı / Ankara
Nisan 2014 ©Ahmet Demirtaş
Salix capreaGençlik Parkı / Ankara
Kasım 2011 ©Ahmet Demirtaş
Salix capreaBotanik Parkı / Ankara
Şubat 2012 ©Ahmet Demirtaş
Salix capreaBeynam / Ankara
Nisan 2010 ©Ahmet Demirtaş
Salix capreaİdris Dağı / Kalecik / Ankara
Haziran 2014 ©Ahmet Demirtaş

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Salix türleri: S.acmophylla, S.aegyptiaca, S.alba, S.amplexicaulis, S.anatolica, S.angustifolia, S.apoda, S.armeno-rossica, S.babylonica, S.bornmuelleri, S.caprea, S.caucasica, S.cinerea, S.elaeagnos, S.elbursensis, S.euxina, S.excelsa, S.micans, S.myrsinifolia, S.pedicellata, S.pentandra, S.pentandroides, S.pseudodepressa, S.pseudomedemii, S.purpurea, S.rizeensis, S.schwerinii, S.tenuijulis, S.trabzonica, S.triandra, S.viminalis, S.wilhelmsiana
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)