floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Solanum alatum
 
Ayaş / Ankara - Kasım 2018 © Serdar Ölez
Solanum alatumSolanum alatumSolanum alatumSolanum alatum
Gözlem bildir
Karagöğündürme
Solanaceae / Solanum / Solanum alatum
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Karagöğündürme (Solanum alatum) Patlıcangiller (Solanaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Solanum alatum Moench şeklinde tanımlanır.

Solanum etimolojisi

Solanum ilk olarak S. nigrum için Büyük Plinius (Pliny the Elder) tarafından kullanılmış; Sol Latincede güneş anlamına gelir [Güneşin bitkisi]; Solamen Latincede teselli anlamına gelir, bazı türlerinin narkotik özelliklerine atıfta bulunur. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Moench kısaltması bilim insanı Conrad Moench (1744-1805) için kullanılmıştır.


listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Solanum alatumİnebolu / Kastamonu
Kasım 2023 ©Serdar Ölez
Solanum alatumAyaş / Ankara
Kasım 2018 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Solanum türleri: S.aethiopicum, S.alatum, S.americanum, S.angustifolium, S.decipiens, S.dulcamara, S.elaeagnifolium, S.luteum, S.melongena, S.pseudocapsicum, S.sisymbriifolium, S.tuberosum, S.woronowii
Gözlem bildirilen diğer Solanum türleri: S.lycopersicum
Kaynaklar
  1. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  2. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)