floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Muscari armeniacum
 
Kırklar / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Mustafa Gökmen
Muscari armeniacumMuscari armeniacumMuscari armeniacumMuscari armeniacumMuscari armeniacumMuscari armeniacum
Gözlem bildir
Dağ sümbülü
Asparagaceae / Muscari / Muscari armeniacum
Gâvurbaşı (Muscari armeniacum) Kuşkonmazgiller (Asparagaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Ergene, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2750 m yükseklikler arasında; kireçtaşı yamaçlar, taşlık alanlar, bazen serpantin veya şist alanlarda; sıklıkla ardıç veya kızıçam ormanlarında, veya meşe, sarıçam koruluklarında; friganalar, meralar veya kumullarda yayılış gösterir.

Türkiye genelinde Gâvurbaşı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde arap sümbülü, müşkürüm, gavurbaşı veya üzüm sümbülü olarak bilinir. Bilimsel olarak Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker şeklinde tanımlanır. Muscari cins adı Latinceden alınmıştır; misk anlamındaki Yunanca μόσχαρι (móschari), Bizans Yunancası μόσκος`dan (móskos) kelimesinden türetilmiştir; cinsin kokusuna atıfta bulunur. ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Leichtlin kısaltması bilim insanı Maximilian Leichtlin (1831-1910) için kullanılmıştır. Baker kısaltması bilim insanı John Gilbert Baker (1834-1920) için kullanılmıştır.
Morfoloji

Soğanı 1-2.5 cm çaptadır; sürgünlü veya sürgünsüz olabilir. Yapraklar (2-) 3-5 (-7) adet, şeritsi veya hemen hemen şeritsi-mızraksı veya nadiren şeritsi-eliptik formda ve 10-30 cm × 1-5 (-10) mm boyutlardadır, üst yüzey yeşildir ve beyaz çizgi bulunmaz. Çiçeklenme mart-mayıs ayları arasında, nadiren haziran ayında da gerçekleşir. Yapraksız çiçek sapı 10-40 cm uzunluktadır. Çiçek salkımı yoğun veya çok yoğundur, yumurtamsı veya silindirik formda ve 1.5-4 × 1-1.5 cm boyutlardadır, meyve zamanı daha da uzar ve seyrekleşir; çiçekler kiremitvari dizilidir. Üreyimli çiçeklerin taban kısmı dar yumurta biçiminde veya dikdörtgenimsi-testi biçiminde ve 3.5-5.5 × 2-3 mm boyutlardadır, gök mavidir veya menekşe rengine çalar, uca doğru büzüktür; loblar 0.5-1 mm uzunlukta, beyaz veya tüpten daha soluk renktedir, nadiren tüple aynı renktedir. Ercikler iki sıralıdır ve tüpün orta ve yukarısına ilişiktir. Kısır çiçekler birkaç adettir, soluk ve tek renktir. Kapsül meyve ters yumurtamsı-dairemsi formda ve 4-6 × 4-7 mm boyutlardadır, az-çok belirgin kenarlıdır. Tohumlar 1.8−2.2 mm çaptadır.Gözlemler
Kırklar / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Kıbrısköy / Mamak / Ankara
Nisan 2020 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Muscari türleri: M.adilii, M.anatolicum, M.armeniacum, M.artvinense, M.atillae, M.aucheri, M.azureum, M.babachii, M.bourgaei, M.caucasicum, M.coeleste, M.comosum, M.discolor, M.elmasii, M.erdalii, M.inconstrictum, M.kerkis, M.latifolium, M.longipes, M.macbeathianum, M.macrocarpum, M.massayanum, M.microstomum, M.mirum, M.neglectum, M.parviflorum, M.racemosum, M.sandrasicum, M.savranii, M.serpentinicum, M.sivrihisardaghlarensis, M.tenuiflorum, M.turcicum, M.tuzgoluensis, M.ufukii, M.vuralii, M.weissii
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2022)
  2. Aslan, Serdar & Vural, Mecit. (2009). Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara, Türkiye) florası. BioDiCon. 2. 34 - 64.
  3. Eker, İ. & Kandemir, A. (2020). Muscari sintenisii Freyn (Asparagaceae)’nin Taksonomik Dirilişi ve Türün Lektotipifikasyonu . Bağbahçe Bilim Dergisi , 7 (3) , 12-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/59039/769591
  4. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  5. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  6. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  7. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)